Národní systém pro zjišťování hmotnosti náprav (TMS) v Maďarsku

V Maďarsku byly do této chvíle přetížené nákladní automobily porušující dopravní předpisy vybírány namátkově, byly přesměrovávány z hlavní komunikace, aby mohla být zjištěna jejich hmotnost. Systém TSM je komplexní měřicí systém umožňující zjišťování hmotnosti na nápravu a celkové hmotnosti nákladních automobilů bez nutnosti zastavení.Systém umožňuje zjišťování hmotnosti automobilu prostřednictvím 107 měřicích stanic instalovaných na 89 měřicích bodech pomocí senzorů zabudovaných přímo do vozovky, tyto senzory zjišťují hmotnost na nápravu pohybujících se automobilů přejíždějících přes měřicí stanici.

Díky této nové metodě se efektivita kontrol zvyšuje ze 2 % na více než 50 %. Očekává se, že používání systému TSM sníží riziko a závažnost dopravních nehod nákladních automobilů, sníží tempo opotřebovávání vozovek a významně zvýší konkurenceschopnost dopravců dodržujících předpisy.

Při zvyšování efektivity kontroly hmotnosti nákladních automobilů hrají hlavní roli tři faktory:

  • Zvyšování bezpečnosti silniční dopravy – přetížené automobily zvyšují nebezpečí dopravních nehod – kromě jiného z důvodu delší brzdné vzdálenosti a snížené ovladatelnosti.
  • Ochrana stavu silniční sítě – přetížené automobily významným způsobem urychlují chátrání veřejných komunikací.
  • Podpora spravedlivé soutěže mezi dopravci – přetížené automobily mohou vytvářet vyšší zisk, což ale poškozuje tržní pozici dopravců, kteří při svém podnikání jednají poctivě.

Podrobné informace naleznete v přiložených dokumentech:

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme