Nárůst cen vepřového masa v Srbsku

V Srbsku rostou ceny vepřového. Jak uvedl portál „e-Kapija“ aktuálně se v Srbsku u vepřového masa za kilogram živé váhy platí cca 2,15 EUR. Přitom donedávna se cena pohybovala od 1,36 do 1,53 EUR.

U selat je nyní cena v rozmezí 2,56–2,98 EUR/kg živé váhy. Na této situaci se podepsala nejenom zvýšená cena krmiv a dalších nákladů (energie), ale také snížená nabídka domácího vepřového masa na trhu.

Ilustrační fotografie

Právě kvůli zvýšeným cenám vstupů, a také dovozu levnějšího vepřového masa za zahraničí (Srbsko ročně dováží cca 23 000 tun), se snížily stavy chovaných prasat.

Je otázkou, zda by zvýšená cena vepřového masa ve výkupu zvedla i zájem o obnovení chovů prasat, stejně jako se to děje například u mléčného skotu, kde zvýšená cena mléka v důsledku jeho nedostatku na trhu vytváří zájem farmářů o navýšení stavu stád mléčného skotu.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Pokud by se tento trend projevil i u chovu prasat, tak lze, kromě potřeby nákupu selat a genetického materiálu, očekávat i zvýšenou potřebu investic do technologií chovu. Znovu by se mohly oživit projekty na budování moderních vepřínů, které měly některé velké srbské společnosti jako například DELTA AGRAR.

Tím by vznikly příležitosti pro české firmy, které technologie pro chov prasat nabízejí. Některé z nich již mají v Srbsku a okolních zemích i referenční dodávky.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí

Doporučujeme