Nárůst důvěry v soukromé stavební a výrobní podniky v Mexiku

Soukromý sektor tvrdí, že je vhodný čas na investování, vzhledem k možnosti účastnit se veřejných státních projektů, například v energetickém průmyslu.

Centrum pro ekonomická studia soukromého sektoru (CEESP) považuje za důležité dát možnost firmám ze soukromého sektoru podílet se na aktivitách de facto náležícím doteď jen státu. Jedná se zejména o činnosti státu v ropném a energetickém odvětví. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru má přispět ke zvýšení dynamičnosti ekonomiky a zabezpečit prospěch pro obě strany.

Je důležité zmínit, že největší pokles ve veřejných výdajích je zaznamenán ve fyzických investicích, které byly od ledna do srpna letošního roku o 15,2 % nižší ve srovnání s rokem 2018. Nízké fyzické investice jsou bezpochyby jednou z příčin pomalejšího růstu mexické ekonomiky.  

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: America Economia

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme