Nárůst e-commerce v USA ovlivňuje marketing potravinářských produktů

Pandemie koronaviru bezpochyby změnila způsob, jakým Američané nakupují potraviny. Od důrazu na „zdravé“ potraviny, až po oživení prodejů mražených polotovarů a hotových jídel.

Asi největší změnou je prudký nárůst nákupu potravin v e-shopech. Trend podpořila i nedávná statistika Food Marketing Institute.

Z analýzy vyšly najevo tyto skutečnosti:

  • 62 % nakupujících si alespoň občas objednává potraviny online, což je nárůst z pouhých 34 % v únoru 2020;
  • Alespoň jednou týdně si objednává potraviny online 29 % zákazníků, zatímco v únoru 2020 to bylo 21 %;
  • Online nákupy potravin se zvýšily u všech věkových skupin: 78 % příslušníků generace Z, 88 % mileniálů a 36 % dospělé populace.

Řada spotřebitelů, kteří před pandemií o nákupu potravin online neuvažovali, byli nuceni se s tímto procesem rychle seznámit. A po zjištění, že jde o jednoduchý a pohodlný způsob, budou mnozí alespoň příležitostně v této praxi pokračovat.

Tomuto trendu by tak měli přizpůsobit své marketingové nástroje i výrobci, distributoři a exportéři potravin. Jako vhodná se jeví kreativní a inovativní řešení, jak zaujmout právě spotřebitele, kteří nakupují online. K zamyšlení se nabízí následující přístupy.

Kreativní ochutnávky – nové produkty se často v kamenných obchodech propagují formou řízených ochutnávek. Pandemie tyto možnosti zásadním způsobem omezila. Pokud je k tomu výrobek vhodný, je možné vytvořit balíčky se vzorky, které spojí dohromady několik doplňkových produktů a vytvoří tak kompletní řešení pro spotřebu či přípravu jídel.

Takové balíčky lze pak distribuovat jako doplněk dovezeného zboží či nákupu připraveného k vyzvednutí. Obdobným způsobem přistoupili k prezentaci vzorků například čeští exportéři surovin v oblasti pivovarnictví s následným online webinářem a tento přístup se ukázal jako úspěšný.

Spolupráce s online distributory hotových jídel – nárůst oblíbenosti těchto služeb představuje další příležitost, jak pravděpodobným spotřebitelům představit nabídku nové značky tím způsobem, že se do zásilek zahrnou vzorky či kupóny. Vzhledem k široké nabídce lze produkty směřovat pouze na typy jídel z obdobné skupiny, jako je vzorek.

Digitální marketing – zvýšení důrazu na prezentaci přes sociální sítě či mediální oslovení speciálně segmentovaného publika. Pro tento přístup bude asi nezbytné využít i analýz právě ze sociálních sítí za účelem lepšího porozumění současným trendům a zaměření se na nástroje, které mají vyšší pravděpodobnost pozitivního dopadu. Nástroje je pak nutné upravovat v reálném čase a přizpůsobovat i zpětným reakcím po uskutečněných nákupech.

Budování digitálních regálů – v kamenném obchodě zákazníci často narazí na nové a zajímavé produkty v konkrétních uličkách. Napodobení tohoto přístupu pomocí digitálních regálů na stránkách elektronického obchodu (e-shopu) umožňuje zákazníkovi podobné zkoumání a objevování. Dle dostupných informací mohou tyto digitální regály zvýšit prodej až skoro o dvojnásobek.

Exportéři potravin z ČR často využívají pro distribuci v USA služeb svých místních partnerů. Pro případnou diskuzi s nimi o dalším nastavení marketingových nástrojů bude třeba zjistit, co pro daný produkt v online sféře funguje a co ne. To bude pravděpodobně vyžadovat určitý čas a často i přístup pokus – omyl. V případě zájmu je zemědělský diplomat v USA připraven poskytnout potřebnou asistenci.

Autor: Petr Ježek, Zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod | Potravinářský průmysl

Doporučujeme