Nastupující brazilská vláda rozhoduje o formě snížení dovozních tarifů

Kromě rozhodnutí o zrušení ministerstva průmyslu, obchodu a služeb, se nově zvolený brazilský prezident začal zabývat otázkou jednostranného uvolnění zahraničního obchodu. Jedná se především o snížení importních poplatků.

Uvolňování dovozních tarifů bude prováděna postupně, ruku v ruce s daňovou reformou. Opatření by mělo přispět ke zlepšení tržního prostředí v Brazílii, nicméně stále na silný odpor ze strany průmyslového sektoru v Brazílii.

Na stole leží několik variant postupu uvolnění celních bariér. Nejobsáhlejší, z pohledu českých exportérů, je návrh Sandy Rios, ředitelky Centra studií integrace a rozvoje (Cindes), která na návrhu spolupracuje s řadou odborníků, vč. současného prezidenta Brazilské centrální banky Ilana Goldfajna. V tomto případě by měly být veškeré celní tarify sníženy v průběhu čtyř let s tím, že zatížení výrobků, u kterých je v současnosti sazba 20-35 % (domácí spotřebiče, automobily, oblečení) by se mělo snížit na maximálně 15 %. Tarif 15-20 % na maximálně 10 % a 5-15% (např. slévárenské produkty) na maximálně 5%. Výrobky se sazbou nižší než 5 % (např. suroviny) by měly být zcela zbaveny cla.

Další návrh představuje Nadace Getúlia Vargase (FGV). Ten by uvolňování prováděl u výrobků, u kterých to umožňují pravidla uskupení Mercosul. Navíc by k těmto produktům přidal produkty slévárenského sektoru. Tarify by byly postupně snižovány, až by v roce 2021 dosáhly úrovně 4 %, tj. světového průměru. Cílem je dle nadace zvýšení konkurenceschopnosti brazilské výroby s vyšší přidanou hodnotou.

Třetí zvažovaná varianta pochází z Ministerstva strategických záležitostí a byla vypracovaná pod vedením současného prezidenta Temera. Navrhuje snížení na úroveň 4 % do roku 2021, s tím, že slévárenské produkty by do snižování sazby nebyly zahrnuty. SAE by rádo navrhlo snížení společných dovozních tarifů ze třetích zemí v rámci uskupení Mercosul a kompletní zrušení celních tarifů v obchodě mezi členy Mercosulu a zeměmi Pacifické aliance.

Zdroj: O Estado de São Paulo
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sao Paulu.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme