Naučili jsme se spoléhat na sebe, říká šéf Agrostroje Pelhřimov Lubomír Stoklásek

Generální ředitel a majitel společnosti Agrostroj firmu z Vysočiny před jedenadvaceti lety zachránil, nyní dodává produkty celosvětovým gigantům. Kromě toho se příkladně stará o její zaměstnance, řeší jejich pracovní prostředí i bydlení. I díky tomu mu pracovníci říkají „náš Baťa“. Letos získal cenu Manažer čtvrtstoletí.

Jméno vaší společnosti odkazuje na oblast zemědělství. To ale není jediným oborem, kde máte odběratele, jaké jsou ty další?
Souhlasím, že jméno Agrostroj je čistým odkazem na zemědělské strojírenství, které bylo, je a bude tradicí firmy. Okolnosti po sametové revoluci a okamžitá ztráta předrevolučních trhů zavedla firmu téměř do bankrotu. Po mém vstupu do Agrostroje v roce 1997 jsme zásadním způsobem změnili výrobní a prodejní strategii a vydali jsme se cestou kooperačního byznysu, který již v té době sice fungoval, ale velmi malou měrou.

Jakým způsobem?
Z důvodu výrazných sezonních výkyvů v poptávce zemědělské techniky jsme diverzifikovali náš výrobní program a začali aktivně implementovat projekty mimozemědělského charakteru. Oblast užitkových vozidel, jak tyto projekty nazýváme, tvoří přibližně padesát procent obratu firmy.

Jak se firmě daří nyní?
V současné době jsme klíčovými dodavateli lakovaných svařenců a podmontážních celků firem jako Volvo, Scania, Paccar DAF, Jungheinrich, Toyota a Wirtgen. Začátky ovšem nebyly jednoduché. Po několikaletých auditech a získávání dodavatelské důvěry v oblastech engineeringu, kvality a dodávkové disciplíny jsme mohli obchod v i této oblasti dynamicky rozvíjet. Nyní se můžeme pochlubit statusem vývojového dodavatele.

Neuvěřitelných devadesát osm procent vaší produkce vyvážíte, lépe už na tom snad být nemůžete. Pomáhá vám v tom nějak výrazně česká ekonomická diplomacie?
Musím konstatovat, že pomoc z této strany je opravdu minimální, ale my jsme nikdy na tuto pomoc a podporu nečekali a vždy jsme se spoléhali jen sami na sebe. I když to není otázkou ekonomické diplomacie, tak v poslední době politika České národní banky spíše škodí, než pomáhá. Volatilita české koruny a její zpevňování nereflektuje stav českého hospodářství a výrazně komplikuje exportní aktivity, personální politiku a hospodaření českých firem.

Které trhy patří mezi vaše hlavní odbytiště?
Agrostroj působí v rámci svého kooperačního byznysu globálně a všichni naši obchodní partneři jsou na prvních místech ve svém oboru podnikání, a to buď na evropském, nebo celosvětovém trhu. Pokud mám hovořit o nejvýznamnějších teritoriích, tak je to určitě SRN, Skandinávie, Francie, Holandsko a samozřejmě i zámořské trhy jako Brazílie nebo USA.


Obdržel jste řadu podnikatelských cen. U manažera čtvrtstoletí jste ale nesoutěžil jen s aktuálními lídry českého byznysu, ale s celou jednou podnikatelskou generací. Co pro vás cena znamená?
Ocenění je samozřejmě důležité, dodává dobrý pocit z dobře vykonané práce. Má význam pro celou společnost, protože se široká veřejnost dozvídá o práci nominovaných firem a může hodnotit zaměstnavatele. To, že se nyní máme nejlépe za 100 let, není zásluhou politiků, ale zaměstnavatelů a zaměstnanců. To platí dvakrát tolik, jde-li o české zaměstnavatele, protože ti investují do rozvoje svých firem v České republice, platí daně v České republice a podporují celou řadu společenských, sportovních i charitativních aktivit.

Strojírenské firmy v České republice dlouhodobě kritizují tuzemské školství. Všiml jste si nějaké pozitivní změny k lepšímu?
Prozatím žádné zásadní změny z pohledu celorepublikové politiky školství nevnímám. My se zabýváme touto problematikou z pohledu regionu, a to podle mého názoru zcela funguje. Máme velmi úzké vztahy z místními technickými školami, a věnujeme se také základnímu školství. Naši lektoři na těchto školách vyučují a organizujeme pravidelná školení vyučujících. Ročně evidujeme přibližně 600 exkurzí a návštěv naší firmy. Samozřejmostí je také technická podpora škol a stipendijní programy.

Na rozdíl od velké části jiných firem se velmi systematicky věnujete zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců. Kdy jste se této oblasti začali věnovat?
Již v roce 2000 jsem si začal plně uvědomovat, jakou devizou jsou a budou zkušení strojaři. Začali jsme postupně vytvářet ucelený koncept naší personální politiky, jejíž součástí byly také benefity a zlepšování pracovního prostředí. To vše právě s cílem zajištění dostatečného počtu lidí a jejich udržení ve firmě.

Vrací se vám to? Má to vliv na jejich spokojenost a nižší fluktuaci?
Dnes vidíme, že tento krok byl zásadní pro úspěch firmy. Jen pro dokreslení, v současné době je fluktuace našich zaměstnanců pod 3 procenta, což jsou přirozené odchody do důchodu a eventuální změna bydliště.

Ojedinělé je také to, že jste se pustili do stavby služebních bytů. Kolik jich vznikne, a jakým klíčem je budete mezi zaměstnance rozdělovat?  
Výstavba bytů je realizována s cílem nabídnout současným i budoucím zaměstnancům možnost žít přímo v Pelhřimově. Zahájili jsme výstavbu 100 nadstandardních bytů na velmi atraktivním místě, které je vzdálené cirka patnáct minut chůze od fabriky. Dvoupokojový byt bude mít plochu 70 metrů čtverečních a třípokojový 92 metrů čtverečních. Mohu potvrdit, že celý komplex bytové zástavby je také velmi pěkně architektonicky zpracovaný.

Dalibor Dostál

Doporučujeme