Návrh nového kanadského rozpočtu přináší příležitosti i pro české firmy

Na začátku dubna byl představen návrh nového federálního rozpočtu Kanady, který přináší miliardové investice do bydlení, národní obrany či boje proti změny klimatu.

Mnohé plány současné menšinové vlády Liberální strany mohou představovat obchodní příležitosti pro evropské i české společnosti. Kanadská ekonomika rostla na konci roku 2021 nad očekávání vysokým tempem 6,7 %, v průměru za celý rok pak 4,6 %.

Ilustrační fotografie

Pro letošní rok nový rozpočet počítá s hospodářským růstem 3,9 %, v následujících čtyřech letech by se pak růst měl zpomalit na průměrných 2,9 % HDP. Historicky nejvyšší inflace by měla z letošních 3,9 % začít v příštím roce klesat směrem k dvouprocentnímu cíli centrální banky Kanady. Nezaměstnanost by pak měla zůstat na nízké úrovni okolo 5,5 %, čímž je již na dosah předpandemické úrovni 5,4 %.

Vedle významných opatření na podporu bydlení a bytové výstavby (včetně dvouletého zákazu nákupu nemovitostí zahraničními subjekty), národní zubní péče dětí a seniorů, úpravy výše spotřební daně u tabáku a alkoholu, či  zvýšení daně z příjmů velkých bank a pojišťoven, se nový rozpočet soustředí na podporu oblastí, ze kterých by mohly vyplynout zajímavé příležitosti pro evropské i české společnosti.

Významnými výdajovými položkami navrhovaného rozpočtu, které mohou představovat obchodní příležitosti, jsou v rámci boje proti změně klimatu investice do zelené ekonomiky. Vláda se obecně soustředí na celkovou podporu ekosystému s cílem snižování emisí a pumpuje do souvisejících aktivit obrovské finanční prostředky.

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Vedle daňových pobídek pro podporu nákupu elektrovozidel různých velikostí ve výši 1,7 mld. dolarů je důležitou položkou 400 mil. dolarů vyčleněných na budování infrastruktury pro vozy s alternativním pohonem, a to především v podobě nabíjecích stanic v předměstských a odlehlých oblastech.

V souladu s plánem premiéra Trudeaua vytvořit z Kanady velmoc v produkci baterií do elektromobilů vláda navrhuje  výdaje ve výši 3,8 mld. dolarů, které by do roku 2030 měly jít na pobídky ke zvýšení objemu těžby kritických nerostů prostřednictvím investic do infrastruktury, daňových úlev na průzkum a finanční podporu navazujících průmyslových odvětví. Vláda rovněž navrhuje ztrojnásobit objem finanční podpory čistých technologií v zemědělství v rámci programu Agricultural Clean Technology Program.

Zajímavé příležitosti mohou vyplynout z vládních snah o usmíření s původním obyvatelstvem Kanady v podobě výdajů na podporu rozvoje místní infrastruktury pitné vody a odpadních vod. Od roku 2016 bylo v této oblasti proinvestováno na 2 mld. dolarů, nový rozpočet počítá s dalšími nejméně 247 milióny. Napříč kanadskými provinciemi probíhá mnoho projektů v podobě modernizace stávajících zařízení na čištění odpadních vod a dále se plánují nová zařízení na pitnou vodu s cílem zvýšit její kapacitu a kvalitu.

Ilustrační fotografie

Velmi diskutovaným tématem bylo, jak se vláda postaví k bezpečnostní situaci a případnému navýšení výdajů na obranu a bezpečnost. Současné obranné výdaje země činí 1,39 % HDP a ani zdaleka nesplňují dvouprocentní závazek členských zemí NATO a řadí Kanadu až na 25. místo mezi členy aliance. Rozpočet dle očekávání nakonec výdaje na obranu zvyšuje, ale plánovaných 8 mld. dolarů během pěti let má obranný rozpočet Kanady zvýšit pouze na 1,5 % HDP.

Rozpočtový návrh počítá kromě vojenské pomoci Ukrajině ve výši 500 mil. dolarů s přibližně 6 mld. dolarů, které v následujících pěti letech půjdou na klíčové obranné priority, tj. kontinentální obranu, závazky vůči spojencům a investice do vybavení a technologií. Hlavní investice by měly plynout do společného americko-kanadského velení vzdušné a námořní obrany NORAD, jehož páteří je severní výstražný systém North Warning System. Ten představuje společný radarový systém Spojených států a Kanady a zahrnuje 47 radarových stanovišť v Arktidě a nezbytně potřebuje modernizovat. Rozpočet rovněž vyčleňuje 875 mil. dolarů na boj proti rostoucím hrozbám kybernetické bezpečnosti.

Za zmínku stojí také oblasti, které sice nejsou úplně v centru pozornosti, mohou však skýtat obchodní příležitosti či příležitosti pro spolupráci. Vláda vyčlení například 20 mil. dolarů na studium dlouhodobých účinků infekcí covid-19, dalších 12 mil. na boj proti šíření plísňového onemocnění brambor, které brzdí kanadský export brambor do USA nebo 55 mil. dolarů na „vylepšení“ sítě kanadských stezek Trans Canada Trail.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Předpokládaný deficit rozpočtu Kanady je 53 mld. dolarů, což je o 100 mld. nižší než ten loňský a dokonce téměř o 300 mld. nižší než deficit během prvního roku pandemie. Přes významné snížení deficitu v podobě omezení obrovských výdajů realizovaných během pandemie je cílem tohoto návrhu rovněž pomoci občanům vypořádat se s rostoucími životními náklady a také investovat další prostředky do obrany a bezpečnosti země nebo do boje se změnou klimatu, které mohou přinést příležitosti i pro české subjekty.

V souvislosti se schválením rozpočtu se objevují se hlasy, které upozorňují na další růst inflace, kterému plánované výdaje nepomáhají, a také hlasy kritizující nedostatečné výdaje na boj s emisemi a stále velkou podporu ropných a plynových společností. Liberálové nicméně vyšli ve svém návrhu vstříc požadavkům Nové demokratické strany, která  rozpočet slíbila podpořit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Jan Kubačka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme