Návštěva ghanských ministrů silnic a dálnic a dopravy v ČR

Ve dnech 3. až 8. srpna 2019 navštívila Prahu ghanská delegace v čele s ministrem silnic a dálnic Kwasi Amoako-Attahem a ministrem dopravy Kwaku Ofori Asiamahem. Cílem návštěvy bylo projednání podmínek dodání malých a středních ocelových mostů do Ghany, další postup v realizaci studie tramvajového systému v Kumasi a podmínky dodání několika stovek kusů autobusů české produkce.Ministra silnic a dálnic doprovázeli jeho náměstek Anthony N-Yoh Abayifaa Pouwele Karbo, jeho vrchní ředitel Edmund Offei-Annor a s ministrem dopravy přijela jeho vrchní ředitelka Mabel Asi Sagoe. V delegaci byli také zastoupeni členové parlamentu, konkrétně předseda parlamentní komise pro silnice a dopravu, Sam Ayeh-Paye  a člen komise Kwame Governs Agbodza. 

Delegace přijela na pozvání společnosti Knights a.s., která mosty do Ghany dodává a proto se jednání účastnili předseda představenstva společnosti Knights a.s., Dr. Karl Laryea, George Dowuona-Hammond, oblastní ředitel Knights v Ghaně a Eric Kwame Ellis Hope – ředitel projektu dodávek mostů. Delegaci doprovázela  velvyslankyně Ghany v ČR, Virginia Hesse a její náměstkyně pWorwornyo Agyeman. Za velvyslanectví ČR v Ghaně byli přítomni obchodní rada ambasády ČR v Ghaně, Tomáš Zázvorka a budoucí obchodní rada Robert Hrubý.

Pracovní program začal schůzkou v Komerční Bance, a.s. dne 5. 8. 2019, přijetím u Lenky Truijensové, ředitelky exportního financování, která prezentovala plán a možnosti financování II. tranše mostů, včetně časového harmonogramu. Ministři paní ředitelce za dosavadní spolupráci poděkovali, prezentovali politickou a ekonomickou situaci země, zdůraznili bezpečnost země a silný ekonomický růst což je dobrým předpokladem pro spolupráci na dalších projektech v budoucnu.

V odpoledních hodinách pak delegace navštívila Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. na pozvání místopředsedy představenstva a náměstka generálního ředitele společnosti Marka Dlouhého. Později se připojili představitelé České Exportní banky v čele s předsedou představenstva a generálním ředitelem Jaroslavem Výborným. V rámci jednání o další spolupráci, bylo z ghanské strany apelováno na další české investory k větší účasti na infrastrukturních projektech V Ghaně, která plánuje postavit v co možná nejkratším období a s ohledem na finanční možnosti země až 2000 mostů.

Na úterní dopoledne 6. 8. 2019 byla naplánována schůzka na ministerstvu dopravy ČR s přijetím u náměstka ministra Tomáše Čočeka. V rámci návštěvy byla vzájemně oceněna vysoká úroveň vzájemných vztahů, časté návštěvy čelních představitelů Ghany v ČR za poslední období a zejména první úspěchy českých firem v Ghaně.  

Následovala schůzka na ministerstvu zahraničních věcí ČR s náměstkem ministra Martinem Tlapou, který zmínil současnou vysokou úroveň vzájemných vztahů nejenom v ekonomické sféře, ale i v oblasti vzdělávání či v kultuře. Ocenil politickou stabilitu Ghany a zmínil, že tato země je považována za ukázkový příklad transformace v Africe. Ministr Attah pak v reakci na tato pochvalná slova zmínil význam nepřetržité spolupráce s ČR po více než 60 let a zdůraznil, že současný projekt dodávky mostů je pouhým začátkem dlouhodobé spolupráce.

Ministr dopravy Asiamah pak vzhledem ke kritické situaci dopravního systému v Akkře apeloval na české dodavatele jak v otázce prostředků hromadné přepravy, tak i v rámci řešení městské a příměstské dopravy v městských aglomeracích. Závěrem bylo českou stranou navrženo, začít jednat o návštěvě představitelů českého parlamentu v Ghaně nebo naopak.

Ve středu 7. 8. 2019 se vybraní členové delegace, v čele s ministrem Attahem, sešli s obchodním ředitelem IVECO Bus Janem Kimlou, který je zodpovědný za trhy střední a východní Evropy a který zastupoval prodejce IVECO pro Afriku. Ve své prezentaci pan ředitel Kimla představil firmu IVECO Bus, delegáty seznámil s jednotlivými typy autobusů, zdůraznil jejich výhody i nevýhody a zmínil loňskou dodávku 400 kusů autobusů do Pobřeží slonoviny. V následné diskuzi se řešila možnost dodávky autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas) a byla přislíbena brzká návštěva zástupce IVECO pro Afriku v Ghaně.

V odpoledních hodinách se delegace zúčastnila jednání na ministerstvu průmyslu a obchodu ČR díky pozvání náměstka ministra průmyslu Vladimíra Bärtla, který v úvodním slově zmínil, že Ghana se postupně stává jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů České republiky v Africe a že význam obchodního partnerství České republiky s Ghanskou republikou je zcela zásadní pro další obchodní vztahy v rámci subsaharské Afriky. České společnosti mohou nabídnout Ghaně v oblasti infrastruktury výrobky nejvyšší kvality a to včetně technologie a know-how. Závěrem pak byla zmíněna nutnost brzkého dokončení jednání o vládní dohodě o ekonomické spolupráci mezi ČR a Ghanou. 

Ve čtvrtek 8. 8. 2019 celá delegace odletěla zpět do Ghany. Ghana věnuje České republice v poslední době velkou pozornost, o čemž svědčí účast dvou ministrů a členů parlamentu v této misi. Pro české investory je nyní nejvhodnější příležitost navázat na nepřetržitou obchodní spolupráci s touto zemí od 60.let minulého století, zužitkovat výbornou reputaci českých firem, díky nedávným úspěchům společnosti Knights a profitovat ze stále ještě nevyužitého potenciálu této africké země.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Tomáš Zázvorka, obchodní rada.

• Teritorium: Afrika | Ghana | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme