Návštěva kazachstánských regionů a jednání s hejtmany

Ve dnech 27. a 28. května 2019 navštívil velvyslanec Rudolf Hykl dva kazachstánské regiony, ve kterých jednal s akimy obou oblastí a navštívil několik významných regionálních firem. V průběhu své cesty podpořil vedením mise a svou účastí na jednání zájmy několika českých firem, které se účastnily oborové mise CzechTrade v oblasti hlubinného dobývání.Karagandinská a Východokazachstánská oblast patří mezi nejprůmyslovější regiony Kazachstánu, které se vyznačují vysokým podílem těžebního a zpracovatelského průmyslu zaměřeného na využití nerostného bohatství regionů (uhlí, černých a barevných kovů, dalších nerostů). V obou regionech je výrazně rozvinut energetický, dobývací a strojírenský sektor. Významnou roli hraje též zemědělství, a to jak rostlinná, tak i živočišná výroba. Ve všech těchto oblastech představují kraje perspektivu pro rozvoj spolupráce s českými firmami.

V průběhu jednání velvyslance R. Hykla s akimem (hejtmanem) Karagandinské oblasti Erlanem Košanovem se diskuze zaměřila na oblasti společného zájmu a potenciální obchodně-ekonomickou spolupráci. Akim zdůraznil, že ČR je pro jeho oblast dlouhodobě významným a spolehlivým partnerem v oblastech, jako jsou obchod, průmyslová spolupráce, cestovní ruch i vzdělávání. České firmy s oblastí dlouhodobě spolupracují, dle slov kazachstánské strany zde působí 7 podniků s českou účastí.

Nejvýznamnějším sektorem je strojírenství a zpracující průmysl. Mezi sektory potenciální spolupráce R. Hykl jmenoval především letectví, konkrétně nákup českých letadel L410, ultralightů či školení pilotů. Aktuální je i téma modernizace letišť, kde české firmy mohou nabídnout kompletní škálu služeb. Další oblastí je zemědělství, kdy za poslední půlrok bylo do oblasti dodáno okolo 500 ks plemenného skotu. S tím souvisí možná spolupráce v oblasti dodávek zemědělských technologií pro následný chov a zpracování.

Akim Východokazachstánské oblasti Danial Achmetov na setkání s velvyslancem R. Hyklem ocenil především spolupráci s českými firmami, které rozvíjí obchodní činnost v regionu v sektoru automobilového průmyslu a dopravního strojírenství, průmyslové dobývací a metalurgické techniky a zemědělství. R. Hykl potvrdil, že zemědělství je jedním z perspektivních sektorů nejen, co se týče dodávek skotu, ale též zemědělské techniky. Oblast má dobrý potenciál s ohledem na blízkost hranic s Čínou, která představuje obrovský trh pro zemědělskou a potravinářskou produkci regionu. Možnosti spolupráce ovšem existují i v dalších sférách, např. sektoru energetiky, letectví či modernizace městské infrastruktury.

Podpora zájmů českých firem z oblasti hlubinného dobývání byla jedním z hlavních důvodů uskutečnění oficiální návštěvy jak na regionálních akimátech, tak i jednání s představiteli nejvýznamnějších regionálních firem zabývajících se těžbou nerostů. Mise organizované kanceláří CzechTrade Almaty ve dnech 27.–31. května 2019 se zúčastnilo 8 firem působících v dané oblasti: T-Machinery, a.s., Ferrit s.r.o., ŽDB Drátovna a.s., RPS Ostrava a.s., ENVITES spol. s r.o., Austin Detonator, s.r.o., INCO engineering, s.r.o. a Transroll-CZ, a.s. Jednání českých firem podpořená přítomností velvyslance R. Hykla se uskutečnila v kazachstánských těžebních podnicích Gefest, Kazakhmys, KAZ Minerals – Vostokcvetmet, Kazzink, ERG a Kazatomprom.

Podnikatelská mise prokázala zájem kazachstánských těžařů o české technologie a značný potenciál tohoto trhu. Účastníci mise zhodnotili návštěvu regionů i místních podniků mimořádně přínosně. Výsledkem byly první objednávky, které firmy obdržely ještě v průběhu návštěvy. Oborové mise jsou zahraniční kanceláři CzechTrade v Almaty ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Nur-Sultanu organizovány každý rok v různých oblastech a jsou dobrým příkladem vzájemné synergie při podpoře zahraničního obchodu v Kazachstánu.

Informace a fotografie poskytnuty Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme