Návštěvu mosambického prezidenta v ČR doplnilo setkání obchodních náměstků

V Praze se dne 8. srpna 2023 uskutečnil kulatý stůl s náměstkem ministra průmyslu Petrem Třešňákem a náměstkem ministra ekonomiky a financí Mosambiku A. Tivanem s podnikateli.

Českou stranu vedl náměstek ministra Petr Třešňák, na mosambické straně vedl delegaci náměstek ministra ekonomiky a financí Amílcar Tivane. Doprovodil ho ředitel Agentury pro podporu investic a exportu G. Bires, ředitel elektrárenské a národní uhlovodíkové společnosti M.G. Albert, E. Pale a J. da Luz Alelu a rovněž generální ředitel společnosti Mosambické dráhy A. F. Lang Júnior.

Setkání ekonomických a obchodních náměstků | Foto: MPO ČR

Na české straně byli přítomni zástupci odborných útvarů Ministerstva průmyslu a obchodu i dalších resortů, konkrétně Ministerstva zemědělství, Ministerstva zahraničních věcí a Kanceláře prezidenta republiky. Kulatého stolu se zúčastnili rovněž představitelé podnikatelských sdružení a několika vybraných podniků. Setkání proběhlo v rámci programu oficiální návštěvy prezidenta Mosambiku J.E. pana Filipe Jacinto Nyuisiho v České republice.

Vedoucí delegací diskutovali obchodní a ekonomické otázky a dotkli se různých oblastí spolupráce, jako jsou energetika, těžební průmysl, zemědělství, potravinářství aj.

Druhá část kulatého stolu byla věnována jednáním českých společností s mosambickou delegací. Zástupci českých podnikatelských svazů a asociací (jmenovitě SP ČR, CDT, CzWA) a vybraných podniků měli možnost představit své aktivity, diskutovat otázky týkající se mosambického trhu a seznámit se s podmínkami pro vstup na trh. Setkání bylo novým impulsem pro další rozvoj obchodních a ekonomických vztahů s touto východoafrickou zemí.

Mosambik je jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik v Africe, patří mezi šest největších příjemců přímých zahraničních investic na africkém kontinentu, a to díky investicím do těžby nerostů a zemního plynu. Má výhodnou polohu a propracovanou logistiku, je také regionálním dodavatelem elektřiny. Obchodní vztahy mají dlouholetou tradici a v příštích letech existuje potenciál jejich rozvoje.

• Teritorium: Afrika | Mosambik | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme