Navýšení alokace a maximální výše dotace u výzvy I Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 18. 10. 2023 informovalo o změně textu výzvy I Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM.

V textu Výzvy došlo k navýšení celkové alokace na tuto výzvu z původních 3 mld. Kč na 4,1 mld. Kč. Dále došlo k navýšení maximální výše dotace ze současné hodnoty 2 mld. Kč na 2,5 mld. Kč na 1 žádost.

Ilustrační fotografie

Důvodem pro navýšení výše uvedených parametrů výzvy je snaha poskytovatele dotace zajistit finanční krytí pro všechny podané žádosti a jejich realizaci v plném rozsahu, což bude mít v budoucnu zásadní přínos z hlediska zajištění dalších volných připojovacích kapacit pro obnovitelné zdroje energie.

Platnost všech upravených podmínek je stanovena ode dne 7. listopadu 2023. Změna navýšení maximální výše dotace na jednu žádost se nevztahuje na žádosti o podporu, které již byly žadateli podány. Dále se nevztahuje na žádosti o podporu, které budou podány před nabytím platnosti výše uvedené změny.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Financování z EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme