OP PIK: Navýšení alokace VII. Výzvy programu Aplikace

Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídící orgán OP PIK, rozhodlo o navýšení alokace VII. výzvy programu Aplikace na 3 900 mil. Kč. 

Cílem programu Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Více informací o výzvě naleznete na webu agentury API

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme