Nebalené potraviny musí být od příštího roku v obchodech lépe značené

Nové informace o složení nebalených potravin budou muset od ledna 2015 uvádět jejich prodejci. Nový zákon jim ukládá, aby tyto informace přinášeli v blízkosti prodávaného zboží. Podle odborníků jde o největší změnu v potravinářství za poslední čtvrt století.

Nové etikety budou varovat zákazníky před alergeny v jídle a dalšími přísadami, které mohou mít vliv na zdraví. Prodejcům či výrobcům hrozí pokuty až 50 milionů korun nebo do výše deseti procent ročního obratu.supermarket„Zákazníkům novela přinese lepší možnost pro rozhodování ve chvíli, kdy si kupují u pultu například krájený sýr, salám nebo pečivo. Lidé tak budou znát údaje o složkách zboží, případných alergenech, ale také jméno výrobce,“ říká Kateřina Lacinová, vedoucí auditorka společnosti Bureau Veritas, která provádí audity v potravinářských provozech.

„Naším cílem bylo zlepšit informovanost, a tím i ochranu spotřebitelů. Podle schváleného zákona budou mít lidé více údajů o potravinách, a díky tomu se mohou lépe rozhodovat při nákupu,“ říká ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Novela usnadní život například spotřebitelům, kteří jsou alergičtí na některou ze složek potravin. Pokud tato složka není přímo součástí názvu nebalené potraviny, například skořápkové plody či sójové boby, lidé se o ní dozvědí z etikety nebaleného výrobku v místě prodeje. Z hlediska spotřebitele je nová legislativa užitečná, prodejcům potravin ale přináší zvýšené náklady na výrobu těchto nových popisků,“ říká vedoucí auditorka Kateřina Lacinová.

Řetězce musí uvádět země původu zboží

Některé informace, které musí prodejci uvádět, však zákazníkům při výběru příliš nepomohou. „Součástí navrhované novely je i nová povinnost uložená prodejcům potravin s tržbami přes pět miliard korun ročně zpřístupnit při vstupu do prodejny a oznámit ministerstvu zemědělství seznam pěti zemí a podílu potravin, které z těchto zemí odebírají a v České republice uvádí na trh,“ říká Petr Knebel, právník Ambruz & Dark Deloitte Legal, který se specializuje na potravinářské právo.

„Obchodním řetězcům tím přibude administrativní zátěž a spotřebitel se nově dozví pouze souhrnné údaje o původu za celý sortiment, a nikoliv informaci o původu jednotlivých potravin,“ dodává.

Změna zákona se týká i balených potravin. U nich přináší povinnost zvětšit písmo u textů uvedených na obalech, výrobce bude muset zajistit rovněž jeho čitelnost.

„Nemělo by se stávat, že písmena nebo číslice budou rozmazané nebo obtížně čitelné kvůli nevhodně zvolenému podkladu. V rámci auditu prověřujeme, zda je stanovena odpovědnost za sledování změn v legislativě a zda jsou realizovány potřebné kroky k tomu, aby byly změny v legislativě včas zapracovány do dokumentace společnosti a zavedeny do praxe,“ říká Kateřina Lacinová.

Změny se promítnou i do nákladů výrobců. „Povinnost změnit označení na obalech potravin vyplývající z nařízení EU přináší provozovatelům potravinářských podniků značné náklady,“ upozorňuje Petr Knebel.

Účinnější by měly být od ledna také kontroly. Kromě potravin pro kojence a zvláštní účely bude mít za celý trh odpovědnost pouze ministerstvo zemědělství, a ne hned několik rezortů jako tomu bylo doposud.

Zákon dopadne na restaurace

restaurace, barKromě výrobců a prodejců potravin se změna dotkne i restauratérů. Novela totiž sjednocuje státní dozor nad kvalitou a původem potravin, a kontroly v restauracích budou mít od ledna stejnou odbornou úroveň, jako kontroly u výrobců či obchodníků.

V restauracích se podle dosavadních zkušeností kontroloři zastavovali spíše zřídka. V České republice je přitom registrováno zhruba padesát tisíc restauračních zařízení. Skutečně kvalitní potraviny ovšem podle údajů certifikační společnosti URS Certifikace používá jen 5 procent z nich. 

„Morální odpovědností provozovatele restaurace by měla být dobrovolná kontrola surovin a z nich připravovaných jídel, stejně jako prostředí, ve kterém jsou zpracovány. Dodržování standardů od výrobce po konečného zpracovatele surovin je nutností. Tuto kontrolu zajišťují certifikace jejich oboru činnosti a dílčích aktivit,“ říká Petr Maličovský, generální ředitel URS Czech.

Podle jeho slov dosud v restauracích často končí načerno ulovená zvěřina či ryby. Bez průkazu původu jsou například i posbírané lesní plody, což je podle certifikační společnosti podvod a daňový únik. Do restaurací se také může dostat maso z dovozu, které neprošlo kontrolou vůbec.

Obchodníci, kteří se dopustí chyb, musí počítat s výraznými postihy. „Za uvádění spotřebitele v omyl, to znamená za označení potraviny, které není v souladu s požadavky zákona o potravinách, hrozí viníkovi pokut až 50 milionů korun. Dříve tato oblast nebyla mezi správní delikty zařazena,“ uzavírá Kateřina Lacinová. Pokuty mohou případně dosáhnout až deset procent ročního obratu firmy.

Štítky u nebalených potravin podle nového zákona musí obsahovat například informace o:

• Obsažených alergenech
• Hlavních složkách potravin
• Datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti
• Jméno výrobce a jeho adresu
• Informace o původu zahraničních potravin (nebalených i balených)
• Údaje o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí (např. umělá sladidla, chinin, kofein, varování před fenylalaninem pro nemocné fenylketonurií apod.)


Dalibor Dostál

Doporučujeme