Nechceme dotace, ale reformy, říkají podnikatelé

Místo dotací podniky požadují strukturální reformy, nejvyšší prioritu má odborné vzdělávání. Vyplynulo to z bleskového průzkumu nazvaného „Hlavní úkoly nastupující vlády“.

Většina podnikatelů (73 %) po nové vládě žádá, aby konečně posílila odborné vzdělávání a zavedla duální vzdělávání orientované na praxi. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), kterého se zúčastnilo přes 80 firem, mezi nimi i největší investoři v zemi.

Další požadavky hospodářství jsou digitalizace veřejné správy, zlepšení dopravní infrastruktury a otevření trhu zahraničním pracovníkům. Akutní potřebu stabilizace cen energií hlásí 40 % firem. Státní dotace a podpůrné programy např. investic nebo konkrétních technologií jsou pro podnikatele druhořadé.

Pokusy o duální systém vzdělávání dosud selhávaly

ČNOPK chválí důraz na duální vzdělávání a praxi jako nedílné součásti odborného vzdělávání v koaliční smlouvě nové vlády. Aktuální průzkum znovu potvrzuje, jak klíčové to pro hospodářství je, říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK. Všechny dosavadní iniciativy o zavedení duálního vzdělávání v Česku ovšem selhaly:

„Všechny iniciativy k duálnímu vzdělávání udělaly tu chybu, že včas nezapojily všechny politické úrovně. Nakonec tak všechny návrhy skončily v šuplíku. Role vlády je v moderaci, navázání shody s regiony a vytvoření jasného legislativního rámce, říká Bernard Bauer.

O zavedení duálního vzdělávání v Česku se ČNOPK zasazuje už dvě desetiletí. Absolventi při něm absolvují většinu výuky přímo v podnicích, ruku v ruce s praxí a nejnovějšími technologiemi. „Designovanému ministru školství Petru Gazdíkovi (STAN) nabízíme naši expertízu při jeho prosazení,“ doplňuje Bauer.

Palčivými problémy jsou stále digitalizace a nedostatek pracovníků

Každý druhý podnik (52 %) požaduje, aby vládní prioritou byla digitalizace veřejné správy a zlepšení dopravní infrastruktury. Nedostatečná digitalizace státní správy dlouhodobě snižuje konkurenceschopnost Česka jako investiční lokality. Je potřeba mj. zavést princip once-only, kdy podniky a občané státní správě každý údaj odevzdají jen jednou a úřady k němu mají přístup díky digitálnímu propojení, jak to funguje třeba v Estonsku.

Dalším centrálním úkolem nové vlády je v očích podniků vyřešit akutní nedostatek pracovních sil, proto jich přesně polovina (50 %) požaduje otevření trhu práce zahraničním pracovníkům. Kvůli aktuální situaci na trhu s energiemi 40 % firem naléhavě žádá o jejich stabilizaci. Ukazuje se, že se jedná o vážný a akutní problém nejen pro spotřebitele, ale i pro hospodářství, a to zejména pro malé a střední firmy.

Nepřerozdělujte, raději zlepšete podmínky pro podnikání

Státní dotace a podpůrné programy všeho druhu prioritou nejsou. Státní podpora udržitelných technologií se umístila na osmém místě z patnácti, rozšíření podpory státních investic na dvanáctém a státní podpora elektromobility dokonce na třináctém místě. Milan Šlachta, prezident ČNOPK a reprezentant skupiny Bosch v Česku a na Slovensku požaduje strukturální reformy:

„Je vidět, že podnikatelé nevyžadují primárně státní investice a nejrůznější dotační programy. Hnací silou při vývoji a implementaci moderních a udržitelných technologií jsou podniky samy. Potřebujeme v první řadě moderní a flexibilní rámcové podmínky v základních oblastech, jako jsou školství, státní správa, infrastruktura a pracovní trh.“

Bleskový průzkum „Hlavní úkoly nastupující vlády“ proběhl mezi 20. a 25. říjnem, zúčastnilo se ho 82 členských firem.
ČNOPK, která průzkum zastřešila, je se svými 670 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně. Dlouhodobě se zasazuje o zavedení prvků duálního vzdělávání do českého systému školství, zahájila v České republice v počáteční fázi širokou diskusi o průmyslu 4.0 a nyní podporuje udržitelnou transformaci ekonomiky. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.

Tisková zpráva ČNOPK

Doporučujeme