Nedostatek dřeva pro dřevozpracující průmysl v Bosně a Hercegovině

Bosna a Hercegovina se i přes značnou rozlohu lesů stále více potýká s nedostatkem dřeva pro svůj dřevozpracující průmysl.

Asociace dřevařského průmyslu při Zahraniční obchodní komoře Bosny a Hercegoviny navrhuje přijmout určitá opatření, jako jsou daně, které by odradily od vývozu dřeva a řeziva, což by zmírnilo problém nedostatku surovin pro dřevozpracující průmysl.

Přestože je poptávka po finálních výrobcích zpracování dřeva vysoká, výrobci nemohou kvůli nedostatku surovin přijmout všechny objednávky. Export produktů dřevařského průmyslu v Bosně a Hercegovině pokračoval v trendu růstu během prvních osmi měsíců letošního roku a v tomto období dosáhl pokrytí dovozu vývozem 353,4 %.

Bosna a Hercegovina během těchto osmi měsíců vyvezla výrobky dřevozpracujícího průmyslu za více než 500 milionů EUR, což je o 32,4 % více než ve stejném období loňského roku. Kromě nadměrného vývozu je problémem také nedostatek kvalifikované pracovní síly pro těžbu dřeva.

Tuto situaci chtějí kupříkladu státní Lesy Republiky srbské řešit zvýšenými investicemi do technologií, kde stroje by měly více nahradit lidskou práci. To by mohla být příležitost i pro české výrobce lesní těžební techniky.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme