(Ne)emancipované Nizozemsko

Ženy a muži nejsou stejně ohodnocováni, shoduje se studie

Dle studií je v Nizozemsku zaměstnáváno 74 % žen – číslo, které zemi tulipánů katapultuje na vrcholy genderově vyvážených žebříčků. Je však třeba dodat, že většina žen je zaměstnávána na poloviční úvazek. Tato skutečnost silně podporuje rozdíl mezi muži a ženami, a to jak z hlediska finančního ohodnocení, tak z hlediska výhledu na kariérní postup.
Největší rozdíl je, dle průzkumu Národního srovnání platů (Nationaal Salaris Onderzoek) ve vzorku 43 000 osob, ve věkové skupině pod 36 let. Ženy do pětatřiceti let věku berou o 6.4 % platu méně než jejich mužští kolegové, přičemž před dvěma lety byl tento rozdíl o 1,5 % menší. Navíc výzkum ukázal, že ženy ve svých polovičních úvazcích pracují týdně v průměru dvě hodiny nad rámec placeného hodinového fondu, což jsou v souhrnu 3 týdny práce bez nároku na honorář či další odměny.
Muži vydělávají v průměru o 8 % více, a to i v případě stejné pracovní pozice. Největší rozdíl je v sektoru práva a finančnictví. Obecně lze konstatovat, že rozdíl je nepřímo úměrný akademickému vzdělání – v případě univerzitního vzdělání může být plat u muže vyšší až o 12 000 eur ročně. Průzkum také ukázal, že zvýšením platu bylo odměněno v loňském roce 61 % mužů, ale jen 52 % žen.

Zdroj:   www.cbs.nl
Sestavil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

 

Doporučujeme