Nejčastěji dostaly v programech COVID pomoc firmy z nákladní dopravy a ze stravování

Celkově žádali o peníze podnikatelé z více než tří stovek oborů. Mezi úspěšnými žadateli jsou firmy s vysokým ratingem, přesto mají jeden častý „škraloup“. Plná třetina žadatelů, kteří peníze čerpají, nesplnila zákonnou povinnost zveřejnit finanční výkaz za rok 2018.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam příjemců v programech COVID prostřednictvím úvěrů a záruk. Společnost Bisnode provedla analýzu úspěšných žadatelů – z 1 332 subjektů tvoří 90 procent právnické osoby, s jasnou převahou společností s ručením omezeným, nejvíc žadatelů má sídlo v Jihomoravském kraji, Praze a Moravskoslezském kraji. Téměř 70 procent příjemců má tržby v rozmezí 10 až 200 milionů korun. Podpora míří nejčastěji k firmám podnikajícím v silniční nákladní dopravě, stravování nebo obchodu s automobily.

„Podrobná analýza ukázala, že mezi úspěšnými žadateli o státem ručený úvěr v programu COVID převažují stabilní společnosti s nejvyšším Bisnode ratingem A – AAA a u žádného z příjemců neevidujeme negativní událost. Jediným nešvarem je fakt, že třetina firem, které čerpají státní podporu, nesplnila informační povinnost, tedy nezveřejnila finanční výkazy za rok 2018, a tím porušila zákon,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Spektrum úspěšných žadatelů o státem ručený úvěr je pestré, čítá více než 300 různých oblastí činnosti. Největší počet příjemců podniká v silniční nákladní dopravě, stravování, obchodu s automobily, ubytování a nespecializovaném velkoobchodu.

V programech COVID byly nejčastěji úspěšné malé a střední firmy s ročním obratem mezi 10 a 30 miliony korun, což přestavuje téměř pětinu příjemců. Následují společnosti s obratem 30 až 60 milionů korun a 100 až 200 milionů korun.

Tisková zpráva společnosti Bisnode

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme