Nejčastějšími zahraničními vlastníky českých firem jsou opět Slováci

Slovenští podnikatelé pokračují v expanzi na český trh. Loni se poprvé v historii stali nejčastějšími zahraničními vlastníky našich firem, když po letech prvenství přebrali Rusům, letos svoje vedení dále posilují.

Další příčky po Slovácích patří Rusům, Ukrajincům a Němcům. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company.

Nejvíc českých firem, které jsou v rukou zahraničních podnikatelů, je aktuálně ovládáno slovenským kapitálem. Slováci do svých portfolií od loňského jara zařadili dalších 368 českých firem a celkem jich ovládají 14 316. „Expanze na český trhu je pro naše východní sousedy logických krokem. Důležitou roli hraje společná minulost obou států, téměř nulová jazyková bariéra a teritoriální blízkost,“ říká analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová.

Po Slovácích následují Rusové, Ukrajinci a Němci, přičemž počet ruských (-691) a německých (-304) firem meziročně klesal, zatímco počet firem s ukrajinskými majiteli stagnoval.

Mezi první dvacítkou nejčastějších zahraničních vlastníků výrazněji také rostl počet společností s maďarským kapitálem (+4,4 %). Naopak, v absolutních hodnotách, ubývaly společnosti s majiteli z Ruska (-691), Německa (-304) a Velké Británie (-205). Z relativního pohledu Bisnode A Dun & Bradstreet Company zaznamenala největší úbytek v případě Kazachstánu (-5,88 %), Běloruska (-5,83 %), Číny (-5,78 %), Nizozemí (-5,75 %) a Ruska (-5,15 %).

TOP 20 nejčastějších zahraničních vlastníků českých firem

  2021 2020 2019 2018 2017 změna 2020-2021 % změna 2020-2021
Slovensko 14 316 13 948 13 490 13 492 12 884 368 2,64 %
Rusko 12 736 13 427 14 470 15 587 15 868 -691 -5,15 %
Ukrajina 12 464 12 461 12 165 12 297 11 773 3 0,02 %
Německo 8 839 9 143 9 570 10 088 10 301 -304 -3,32 %
Velká Británie 4 216 4 421 4 494 4 622 4 332 -205 -4,64 %
Polsko 3 874 3 847 3 812 3 690 3 426 27 0,70 %
Rakousko 3 356 3 423 3 547 3 711 3 792 -67 -1,96 %
Itálie 3 301 3 359 3 417 3 553 3 509 -58 -1,73 %
Nizozemí 2 524 2 678 2 832 2 983 3 083 -154 -5,75 %
USA 2 437 2 522 2 615 2 742 2 710 -85 -3,37 %
Maďarsko 2 207 2 114 1 996 1 800 1 705 93 4,40 %
Kypr 1 852 1 906 2 023 2 080 2 065 -54 -2,83 %
Rumunsko 1 646 1 664 1 565 1 349 1 157 -18 -1,08 %
Čína 1 515 1 608 1 818 2 007 2 078 -93 -5,78 %
Švýcarsko 1 572 1 571 1 635 1 702 1 708 1 0,06 %
Bulharsko 1 338 1 320 1 313 1 296 1 243 18 1,36 %
Bělorusko 1 211 1 286 1 402 1 524 1 549 -75 -5,83 %
Francie 1 211 1 248 1 251 1 276 1 263 -37 -2,96 %
Moldávie 1 052 1 083 1 136 1 209 1 216 -31 -2,86 %
Kazachstán 961 1 021 1 115 1 191 1 217 -60 -5,88 %
Zdroj: databáze Bisnode A Dun & Bradstreet a vlastní výpočty

Poznámka: Výpočty použité v analýze zohledňují výhradně primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoli další vazby týkající se vlastníka. Do propočtů byly zařazeny jen veřejně dostupné informace o vlastnických vztazích tuzemských firem, které měla poradenská společnost Bisnode v době zpracování studie k dispozici.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Bisnode

• Témata: Analýzy a statistiky
• Teritorium: Česká republika