Nejnovější úprava celních sazeb v Alžírsku

Alžírské Ministerstvo pro obchod v dubnu 2019 vyhlásilo novou úpravu seznamu položek podléhajících superclům, rovněž známému jako DAPS. Seznam dovozového zboží, na které se vztahují supercla, jinak řečeno safeguards, byl zredukován z 1095 položek na 992. Zdánlivě náhlá úprava souvisí s nadcházejícím postním měsícem Ramadánem, kdy bude třeba zajistit plynulé zásobování, především potravinami.Zmírnění celních sazeb se týká především potravin, potravinových doplňků a masných výrobků, ale i léků. Na zmíněných 100 položek již nebudou uvalena supercla, a jejich dovoz bude podléhat pouze fytosanitárním a hygienickým pravidlům pro dovoz. V lednu a únoru letošního roku již došlo ke kýženému poklesu dovozu potravin do Alžírska, nicméně se tím odhalila neschopnost místní produkce uspokojit poptávku, která logicky naroste během postního měsíce Ramadánu (jeho začátek je stanoven na 6. května 2019.).

Alžírský ministr pro obchod Djellab Saïd dubnovou úpravu zdůvodnil novou vizí mezinárodní spolupráce založené na participativním přístupu, který odráží snahu o ozdravení obchodních aktivit v regionu. Zmiňovaný participativní přístup v obchodní politice sleduje nejen regulaci zásobování národního trhu, zavedení pravidel pro hladký provoz operací v rámci zahraničního obchodu, ale i posílení obchodní infrastruktury a účast obchodních sdružení a sdružení spotřebitelů na monitorování trhu.

Akční plán byl připraven ve spolupráci s řadou sdružení zaměřených na ochranu spotřebitele, mezi nimi na příklad Národní sdružení alžírských obchodníků ANCA, Národní sdružení pro ochranu spotřebitele AMANE, Alžírská federace spotřebitelů FAC či Alžírská organizace pro ochranu spotřebitele HIMAYATEC. 6 500 zástupců těchto organizací se zúčastnilo celonárodního průzkumu dodržování pravidel obchodní výměny s ohledem na ochranu spotřebitele, který vyústil ve zmiňovaný akční plán, který mimo jiné stanovuje referenční ceny potravin. Průzkum totiž cílil zejména na liknavost obchodníků nastavit rozumné a dostupné ceny potravin ve vztahu k průměrným cenám daných položek, jejichž spotřeba během Ramadánu významně vzroste.

Aktuálně se vede diskuze i o možnosti kompletně zrušit proces domiciliation, což by jistě ocenil nejeden zahraniční dovozce. Zrušení zdlouhavého administrativního procesu, kterým se prověřuje likvidita a právní statut zahraničního dovozce, a který má za následek zpoždění dovozu o celých 30 dní, by se opět týkalo 100 položek z kategorie potravin, které byly již osvobozeny od supercel nařízením, jehož aktuální verze je platná od dubna 2019.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autorka: Alena Štojdlová, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Alžírsko | Asie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme