Nejšetrnější budovou roku je škola v Psárech. Získala ocenění CZGBC v rámci Grand Prix Architektů

Národní cena za architekturu letos poprvé ocenila i šetrné projekty. První malou stříbrnou kostku za nejšetrnější stavbu v této prestižní soutěži získala Základní škola AMOS pro Psáry a Dolní Jirčany. „Jsem velmi ráda, že si ocenění odnesla právě veřejná budova, a navíc škola. Mohla by se tak stát vzorem nejen pro další zadavatele ve veřejném sektoru,“ říká výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda. Česká rada pro šetrné budovy je odborným garantem nově vzniklé kategorie Šetrných budov v rámci této nejprestižnější architektonické soutěže s 27letou historií.

ZŠ Psáry

Odborníci z České rady pro šetrné budovy se podíleli na vytvoření kritérií udržitelnosti a z přihlášených projektů vybrali pět finalistů, kteří nejlépe splňovali principy udržitelného rozvoje. Z nich pak odborná porota složená ze špičkových zahraničních architektů vybrala vítězný projekt v Psárech.

Škola s pasivním standardem a zdravým prostředím pro děti

V našich školách představuje kvalita vnitřního prostředí velký problém. Mnohé školy totiž v rámci dotací na zlepšení energetických úspor investovaly do zateplení. Tím své budovy sice utěsnily, ale zabránilo se potřebné výměně vzduchu. Kvalita vzduchu se v takových školách paradoxně zhoršila. „Při měřeních, která jsme prováděli v několika školách, došlo k překročení limitů CO2 již po 20 minutách od zahájení výuky,“ vysvětlila Kalvoda. Právě proto je důležité poukázat na kvalitní příklady veřejných budov, a především škol, jejichž provozovatelé na rekonstrukci nebo výstavbu nahlíží komplexně a řeší šetrnost budovy i kvalitu vnitřního prostředí pro její uživatele.

Právě taková je nová škola v Psárech u Prahy. Splňuje pasivní energetický standard, a má tedy ve svém energetickém štítku náročnost ve třídě A. Zároveň řeší kvalitu vnitřního prostředí. Výměna vzduchu je zajištěna systémem řízeného větrání s rekuperací tepla, a to na základě hodnot CO2 v učebnách. Šetří také vodu. Ke splachování toalet zde totiž slouží dešťovka ze střechy a povrchů. Použity byly také recyklované materiály. „Kvalitní a inspirativní vnitřní prostředí školní budovy je hlavním tématem celého projektu. Ověřili jsme si, že přísným požadavkům na nízkou energetickou náročnost není potřeba obětovat architektonické a prostorové kvality budovy, které byly celou dobu v popředí návrhu. Je to pořád především škola pro děti 21. století,“ řekl jeden z autorů projektu Ondřej Píhrt.

Celkové výsledky Národní ceny za architektury – Grand Prix Architektů

Hlavní cenu získala vyhrála Městská hala Modřice

Porota udělila ceny také v kategoriích:

  • Novostavba – Kostel Blahoslavené Marie Restituty, Brno – Lesná
  • Rekonstrukce – Sídlo firmy LASVIT
  • Rodinný dům –  Rodinný dům v údolí Dyje ve Znojmě
  • Architektonický design a rekonstrukce – Památník Jana Palacha ve Všetatech
  • Interiér – House of Wine
  • Urbanismus – Revitalizace pražských náplavek
  • Krajinářská architektura a zahradní tvorba – Tree House
  • Zvláštní cenu za šetrnou stavbu získala Základní škola AMOS pro Psáry a Dolní Jirčany

Cenu za celoživotní přínos v roce 2020 získal akad. arch. Jiří Lasovský.

Redakčně upravená tisková zpráva České rady pro šetrné budovy (CZGBC)

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme