Nejsou lidi, stěžují si firmy. Zájemcům ale většina z nich ani neodpoví

Podle odborníků je podnik vůči uchazeči v dominantní pozici, proto by měl na zaslané životopisy vždy adekvátním způsobem reagovat. Špatná komunikace firem může nezaměstnaným komplikovat shánění práce nebo je od něj odradit úplně.Přestože firmy v posledních dvou letech čelí výraznému nedostatku zaměstnanců, velmi často nezvládají adekvátně komunikovat se zájemci, kteří na otevřené pozice zasílají své životopisy. Podle odborníků tak poškozují svou pověst i pozici u dalších případných kandidátů. U lidí, kteří se rozhodnou pro změnu zaměstnání, váznoucí zpětná vazba na zaslaná CV snižuje důvěru v úspěšné nalezení odpovídající práce. Část zájemců dokonce od další snahy o změnu zcela odradí. Plyne to z výzkumů, které uspořádala společnost LMC.

„Otevřená komunikace pomůže celému trhu. Chceme snížit frustraci kandidátů a přesvědčit zaměstnavatele, jak personální oddělení, tak jejich vedení, že férová a jasná komunikace s lidmi je užitečná. Přinese více relevantních kandidátů na pozice v jejich firmě i lepší obraz na veřejnosti,“ říká Milan Jasný, ředitel LMC.

Společnost chce k lepší komunikaci mezi firmami a kandidáty přispět kampaní, za kterou se postavili i expert na etiketu Ladislav Špaček, psycholožka Marta Boučková anebo známá marketingová odbornice Eliška Vyhnánková.

Podle průzkumu na svůj životopis nedostane odpověď 68 procent z těch, kteří o některou z volných pozic projevili zájem. Odpověď přitom kandidáti očekávají do týdne (50 procent dotazovaných), maximálně dvou týdnů (40 procent respondentů).

Pokud personalisté odpoví po delší době, než dva týdny, část zájemců to vnímá, jako by neodpověděli vůbec. „Odpovědět uchazeči o zaměstnání je nejen formální povinnost, ale i prostá slušnost, která by měla provázet jakoukoli komunikaci mezi lidmi,“ komentuje výsledky průzkumů expert na etiketu Ladislav Špaček. Ve výrazné většině, konkrétně v 68,2 procentech, také kandidáti nepovažují za reakci automatickou odpověď typu „Pokud se vám do 14 dnů neozveme, vybrali jsme jiného kandidáta“, kterou mnoho firem uvádí už v inzerátu na volnou pozici.

Jako nejčastější důvody neadekvátních reakcí na zaslané životopisy personalisté uvádějí nedostatek času (50,5 procent), čekání na rozhodnutí ve firmě (42,9 procent) nebo velké množství kandidátů na otevřené pozice (28,7 procent).

Potkají se i s kandidáty, pro které není místo

Řada firem si však důležitost práce s uchazeči o práci uvědomuje. „V rámci HR oddělení KPMG Česká republika se snažíme projít veškeré životopisy, které nám kandidáti zašlou. Neradi bychom, aby nám kvůli nedostatku času či kapacit utekla nějaká hvězda do týmu,“ říká Marek Bališ, HR director poradenské společnosti KPMG Česká republika.

Firma oslovuje dokonce i uchazeče, které právě nemůže zaměstnat. „Pokud objevíme kandidáta s perfektním profilem, pro kterého však v danou chvíli nemáme relevantní pracovní nabídku, uspořádáme i přesto setkání ve firmě či oběd s HR Business Partnerem, abychom se navzájem lépe poznali. Ve chvíli, kdy se vhodná pozice objeví, se s kandidátem opětovně spojíme. O kvalitní potenciální zaměstnance samozřejmě nechceme přijít, jsme si vědomi toho, jak špatně se dnes hledají,“ dodává Marek Bališ.

Důsledně k práci s životopisy přistupují také v dalších firmách. „Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme a pociťujeme nedostatek kandidátů, každé CV pečlivě studujeme a na každé reagujeme, ať už pozitivně, či negativně. S drtivou většinou uchazečů komunikujeme i telefonicky pro zjištění chybějících údajů. V případě zájmu jim doporučujeme i jiné pozice v rámci firmy, kam by se jejich profil hodil více,“ vysvětluje Jana Volková, HR partner společnosti Europ Assistance.

Také další české společnosti mají práci s uchazeči zvládnutou na vysoké úrovni. „Nábor kvalitních právníků a dalších zaměstnanců je pro naši advokátní kancelář jednou z hlavních strategických priorit. V našem HR oddělení máme několik specialistů, kteří se této oblasti intenzivně věnují. Je proto vyloučeno, že bychom perspektivního uchazeče, který nám pošle svůj životopis, přehlédli nebo dokonce ignorovali,“ popisuje Daniel Soukup, HR ředitel advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Výhodou pro uchazeče je podle něj doporučení. „K řadě uchazečů navíc máme pozitivní reference od kolegů či externích spolupracovníků, což zpravidla rovnou vede k domluvení pohovoru. Zároveň sami aktivně vyhledáváme nové kolegy například prostřednictvím naší studentské vzdělávací akademie a dalších projektů zaměřených především na talentované studenty a absolventy právnických fakult,“ dodává Daniel Soukup.    

Zpětná vazba se podle expertů zaměstnavatelům vyplácí. Firmám, o kterých je známo, že na zaslané životopisy reagují, o celých 20 procent naroste i počet reakcí na inzerát. Jsou si toho vědomi i ve společnosti Alza.cz. „Stejně jako se v byznysu staráme o zákazníky, v HR je klíčová péče o kandidáta. Ideální je samozřejmě odpovídat kandidátům v co nejkratších možných termínech. V Alze od září kontaktujeme všechny zájemce do čtyř dnů, naším cílem je ale dostat se na jeden den,“ podotýká Marek Premus, HR ředitel Alza.cz.

Některé společnosti naopak upozorňují, že spolehnutí často není na zájemce o zaměstnání. „V naší společnosti se v posledních dvou letech setkáváme naopak s fenoménem, že uchazeči se na potvrzená jednání často bez omluvy nedostavují. Vysvětlujeme si to nízkou nezaměstnaností, která dává kandidátům pocit, že si mohou takové jednání dovolit,“ upozorňuje Vladimír Vachel, jednatel inkasní agentury EOS KSI Česká republika.

„Co se týče náboru nových zaměstnanců, naše společnost pravidelně inzeruje různé pozice, reakce pečlivě vyhodnocujeme a vhodné kandidáty zveme na pohovor obvykle v řádu několika dní,“ navazuje Vladimír Vachel.

Nezájem poškozuje celou firmu

Odborníci přitom upozorňují, že pokud personalista na zaslaný životopis nereaguje, poškozuje tím celou firmu. Plných 93 procent z ignorovaných kandidátů vnímá firmu celkově hůře, 91 procent dokonce tak, že ve firmu ztratí důvěru. A celých 86 procent lidí svou negativní zkušenost sdílí se známými.

„Personalisté, stejně tak jako ostatní zaměstnanci firmy, jsou nedílnou součástí prezentace společnosti,“ upozorňuje social media konzultantka Eliška Vyhnánková. „V době, kdy lze jakýkoliv dojem či zkušenost sdílet desítkám či stovkám přátel jedním příspěvkem na sociálních sítích, má pozitivní a samozřejmě i negativní zkušenost daleko větší dopad než kdy dřív,“ dodává Eliška Vyhnánková.

Ladislav Špaček je na adresu takových firem ještě radikálnější. „Firma či úřad jsou vždy vůči žadateli v dominantní pozici. Pokud firma zneužívá tohoto svého postavení a s uchazečem nekomunikuje, jde o projev arogance, který se společnosti vymstí na ztrátě její dobré pověsti,“ zdůrazňuje Ladislav Špaček.

Část zájemců přestane hledat práci

Zklamání z průběhu výběrového řízení se podle personalistů navíc přenáší i do dalšího chování lidí na trhu práce. Pokud kandidáti nedostanou odpověď na svůj zaslaný životopis, v 52 procentech případů to snižuje chuť do dalšího hledání práce a 16 procent lidí odpovídání na další nabídky úplně vzdá. Pozdní odpovědi velmi komplikují život 39 procent kandidátů, kteří nereagují na další inzeráty, protože čekají na odpověď na již zaslaná CV.

„Ve chvíli, kdy se lidé ucházejí o práci a jsou odmítáni, začínají pochybovat o vlastních dovednostech,“ vysvětluje psycholožka Marta Boučková. „Čím déle tento stav trvá, tím více ztrácejí přesvědčení o vlastní uplatnitelnosti na trhu práce. A pokud je tato situace ještě umocněna tím, že jim ani nikdo neodpoví, je pro ně nabízení vlastních vědomostí a dovedností ještě těžší,“ uzavírá Marta Boučková.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme