Největší investice v Bosně a Hercegovině směřují do stavby dálnic

V době ekonomického oslabení v důsledku pandemie covidu-19 k oživení hospodářství Bosny a Hercegoviny přispívají významné investice do dálniční infrastruktury. Dálniční síť země je zatím velice omezená, rychle ale narůstá zejména díky stavbě panevropského dálničního koridoru Vc.

Koridor je do velké míry financován úvěry Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropské investiční banky (EIB) a granty EU. Ty poskytly většinu prostředků z celkové investice 1,1 mld. EUR. Dálniční koridor Vc bude mít na území Bosny a Hercegoviny délku 325 km a napojí ji na evropskou dálniční síť ve směru na Budapešť. V Bosně a Hercegovině propojí hlavní město Sarajevo s Mostarem na jihu a dopravním uzlem Doboj na severu. Z Mostaru bude dálnice pokračovat na jadranské pobřeží do Chorvatska.

Vzhledem k hornatému profilu na většině území Bosny a Hercegoviny zahrnuje koridor řadu investičně náročných staveb v podobě mostů a tunelů. Největší z nich bude tunel, který má být proražen v horském masivu Prenj a významně tak zkrátit cestu mezi Sarajevem a Mostarem. Tunel povede náročným horským terénem a bude dlouhý přes 10 km, čímž se stane nejdelším tunelem v regionu.

Předpokládaná doba stavby je 6–7 let. Celý dálniční úsek, na kterém se tunel bude nacházet, bude na 35 km zahrnovat celkem 12 tunelů a 10 mostů. Předpokládaný rozpočet tohoto úseku je 600 mil. EUR, což je více než polovina stávajícího rozpočtu na celý koridor. Vypsání tendru na stavbu úseku koridoru zahrnujícího tunel Prenj a související konzultační služby (stavební dozor) se očekává v nejbližších měsících.

Další částí koridoru, kde se připravuje vypsání tendru, je 36 km mezi městy Žepče a Doboj (úsek Poprikuše-Medakovo). EIB na stavbu poskytne 340 mil. EUR. Financování zatím není zajištěno pro 36 km dálnice od Doboje k městu Modrića, kterými bude koridor Vc na území Bosny a Hercegoviny završen. Zde by na koridor měla navázat také další plánovaná dálnice v délce 37 km, která povede na východ do města Bijeljina a napojí se na dálniční síť v sousedním Srbsku.

Panevropský Koridor Vc není jediným velkým dálničním projektem na území Bosny a Hercegoviny. Pro propojení se zeměmi regionu bude mít zásadní význam také plánovaná dálnice Sarajevo – Bělehrad. Mají být vystavěny hned dvě dálniční trasy, které propojí hlavní města Bosny a Hercegoviny a Srbska. Jedna povede od Sarajeva na východ přes město Višegrad a jižním Srbskem. Druhá povede na sever přes Tuzlu a Bijeljinu.

Odhaduje se, že hodnota investice bude okolo 2,5 mld. EUR. Na základě mezistátní smlouvy se na financování stavby dálnice na území Bosny a Hercegoviny má podílet Turecko, přesný model financování ale zatím není znám.

V tuto chvíli probíhají práce na úsecích v celkové délce 54 km. V provozu je celkem asi 190 km dálnic, z toho 65 km na koridoru Vc. Do stavby dálnic se v minulosti zapojila např. česká firma OHL ŽS.

Realizace koridoru Vc a ostatních plánovaných dálnic výrazně usnadní cestování Bosnou a Hercegovinou, zejména ale zásadně vylepší dopravní propojení s EU a sousedními zeměmi a překreslí tak dopravní trasy v celém regionu. Koridor Vc představuje velkou příležitost pro hospodářský rozvoj Bosny a Hercegoviny a přilákání zahraničních investic.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ondřej Picka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme