Největší železniční dopravce změnil jízdenky. Znovu je lze použít jako daňový doklad

Čeští podnikatelé mají o jednu starost méně. Nemusejí už po zakoupení jízdenky u Českých drah dodatečně žádat o vystavení daňového dokladu. Na základě článku na BusinessInfo.cz totiž České dráhy od začátku června znovu zařadily na jízdenku údaj o DPH. Byla to komplikace pro podnikatele, kteří se dávali do nákladů jízdenky ze služebních cest vlakem. Jízdenky vydávané v pokladnách Českých drah a automatech neměly uvedený údaj o výši DPH. Podnikatelé, kteří jsou plátci DPH, tak nemohli tyto doklady bez dodatečného potvrzení vkládat do účetnictví.

Na problém jako první upozornil podnikatelský portál BusinessInfo.cz. Na základě jeho informací přistoupily České dráhy od začátku června ke změně. „Od 1. června máme na všech pokladnách pouze nové tiskopisy se všemi požadovanými údaji, proto jsme doplnili, respektive obnovili tisk s údajem o sazbě DPH, tedy cena vč. DPH 15 procent,“ upozorňuje mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Změnu podle ní nebylo technicky složité realizovat a nevyžádala si ani žádné vedlejší náklady.“ Tisk požadovaných údajů na zadní straně dokladů je minimální, obnovení tisku sazby DPH neznamenalo žádné navýšení,“ dodává Kateřina Šubová.

Staré jízdenky jen na posledních automatech

CD cestujícíV současnosti jsou tedy všechny jízdenky vydávané ČD daňovými doklady, s výjimkou několika jízdenkových automatů, kde jsou do vyčerpání zásob povoleny staré tiskopisy bez daňových údajů na zadní části.

„Na těchto několika automatech je informace, že kdo potřebuje daňový doklad, může se obrátit na pokladnu nebo Odúčtovnu přepravních tržeb (OPT). V brzké době zmizí i tyto výjimky. Po vypotřebování starších tiskopisů založíme do automatů nové,“ podotýká Kateřina Šubová. U jízdenek nad 10 000 Kč se ze zákona musí vystavit na žádost zákazníka daňový doklad zvlášť.Již dříve České dráhy uváděly daňové údaje na jízdenkách zakoupených v eShopu a nebo u průvodčího ve vlaku z přenosné pokladny POP.

Podobně je na tom nyní i jeden z konkurenčních železničních přepravců. „On-line jízdenky standardně obsahují veškeré údaje, aby byly použitelné jako daňový doklad. Je to pevná součást dokladu. Pokud jde o jízdenky zakoupené na prodejním místě, je toto potvrzení vydáno na ´druhé kartičce´ na požádání cestujícího,“ uvedl mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj.

Bez starostí mohou být naopak zákazníci dalšího soukromého dopravce jezdícího na lince mezi Prahou a Otravou. „Všechny naše jízdenky slouží zároveň jako daňový doklad,“ uvedla mluvčí Leo Express Petra Valentová.

Povinné uvádění daňových údajů na jízdenkách zařazených do účetnictví podnikatelů platících DPH přinesla novela zákona o dani z přidané hodnoty, která platí od ledna loňského roku. „Tato změna byla reakcí na povinnou implementaci o společném systému daně z přidané hodnoty. K této implementaci evropských předpisů je Česká republika povinována na základě přístupových dohod. Bylo tudíž nutné na tyto změny reagovat,“ vysvětluje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Dodatečný daňový doklad zašlou České dráhy e-mailem

Velká část podnikatelů se o nových povinnostech vyplývajících ze směrnice dozvěděla se zpožděním, mnohdy až letos od svých daňových poradců v souvislosti s odevzdáním přiznání k dani z příjmů.

„Pokud jízdenka obsahuje všechny náležitosti dané zákonem a je vystavena za podmínek jím stanovených, není důvod po plátci vyžadovat další speciální doklad. Nicméně v praxi může nastat situace, kdy doklad vystavený při hromadné přepravě osob nemusí  svým rozsahem odpovídat novým zákonným požadavkům. Tím však nejsou nijak znevýhodňováni plátci operující v přepravě osob či příjemci těchto plnění. Pravidla pro vystavování daňových dokladů a následně i pro uplatnění nároku na odpočet daně platí pro všechny plátce shodně  bez výjimek,“ dodává Petra Petlachová.

Podnikatelé, kteří si chtějí vyžádat dodatečné daňové doklady k jízdenkám zakoupeným před 1. červnem 2014, si mohou napsat na adresu fakturace@opt.cd.cz. Je třeba vždy uvést číslo jízdenky, datum jejího zakoupení a rovněž její ID. Z olomouckého oddělení přepravních služeb jim pak během několika dní přijdou vystavené daňové doklady.

• Témata: Daně a účetnictví
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme