Nejvíce migrantů v rámci OECD proudí do USA Polska a Austrálie

Austrálie se objevuje v TOP10 cílových zemích pracovních migrantů, což má pozitivní vliv na australskou ekonomiku.

 

Migrace do zemí OECD rapidně vzrostla v posledních několika letech. Nová zpráva Organizace pro hospodářský rozvoj zjistila, že počet migrantů do zemí OECD vzrostl v roce 2018 o 2 % ve srovnání s rokem 2017, přičemž se jedná o přibližně 5,3 milionu osob ročně a Austrálie je jednou ze zemí, která nejvíce přijímá dočasné pracovní migranty.

Pracovní migrace dosáhla své doposud nejvyšší úrovně v rámci historie výkazů OECD a mezi největší cílové země, kam migranti směřují, zůstává i nadále USA a Polsko, následované Německem a Austrálií. Organizace zjistila, že dočasní migranti významně přispívají do zemí OECD, kdy ve své zprávě uvádí, že v průměru více než 68 % migrantů je zaměstnáno ve všech zemích OECD a celková nezaměstnanost těchto zemí je pod 9 %.

Australská rada pro uprchlíky zaznamenala ekonomický dopad migračních toků do všech aspektů australské ekonomiky. Pozitivní vliv je patrný zejména na růstu populace, ale také na zaměstnanosti, na mzdách a příjmech, na národní kvalifikaci i produktivitě. Současný australský migrační program též přidává 0,1 až 1 procentní bod k průměrnému ročnímu růstu HDP.

Zdroj: Business Insider
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney.

 

• Teritorium: Austrálie

Doporučujeme