Nejvíce padělků pochází z Číny, ukazuje zpráva Komise

Evropská komise vydala zprávu týkající se ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví evropských firem ve třetích zemích.

Zpráva obsahuje seznam zemí, kde dochází nejčastěji k porušení těchto práv. Na prvním místě se nachází Čína, následovaná Indií, Indonésií, Ruskem, Tureckem a Ukrajinou, nicméně 80 % všech zabavených padělků pochází z Číny a Hongkongu. Kapitoly týkající se ochrany práv duševního vlastnictví jsou standardní součástí obchodních dohod se třetími zeměmi.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme