Němci vyčíslili negativní dopady dopravy. Škody dosahují 150 miliard eur

Škody, které způsobuje doprava v Německu, včetně nehod, hluku, znečištění ovzduší a oteplování planety, činí 149 miliard eur (3,8 bilionu korun) ročně. To odpovídá 2,5násobku českého státního rozpočtu. Z 95 procent se na nich podílí silniční doprava.



Stále intenzivnější silniční doprava má výrazný dopad na celou populaci. „Společnost platí za dominanci silnic obrovskou cenu,“ zdůraznil ředitel organizace Allianz pro Schiene Dirk Flege. Aliance lobbuje za větší využívání železniční dopravy v Německu. Studii si objednala u švýcarských odborníků, napsal web německé televize n-tv.

Celkové roční škody z dopravy odborníci vyčíslili na 149 miliard eur. To je v přepočtu 3,8 bilionu korun. Suma odpovídá 2,5násobku rozpočtu ČR z roku 2019.

Na silniční dopravu připadá z této částky 94,5 procenta, na železniční 3,8 procenta. O zbytek se pak dělí letecká vnitrostátní a říční doprava. Flege vyzval německou vládu k rozsáhlé reformě, jež by přesunula velkou část objemu ze silnic a dálnic na koleje. Kromě menších dopadů na klima by došlo k výraznému snížení počtu obětí silničních nehod.

Analýzu aliance zadala švýcarskému institutu Infras, jenž spočítal vedlejší náklady způsobené dopravou. 41 procent z celkové sumy připadá na nehody, 21 procent na výrobu a spotřebu energie. 18 procent sumy je zodpovědných za externí škody na klimatu. Při přepočtu na ujetý kilometr je silniční doprava třikrát nákladnější a škodlivější než kilometr ujetý na drahách.

Německo by se mělo podle šéfa železniční aliance vydat cestou investic zejména do udržitelné železniční dopravy, jež bude využívat obnovitelné zdroje energií. Jedním z opatření může být rovněž snížení hlučnosti nákladních vlaků. Aliance ale upozornila i na pozitivní dopady chůze, která nezpůsobuje externí negativní náklady a zlepšuje zdraví.

Poslanec FDP Torsten Herbst z dopravního výboru nicméně označil studii za jednostrannou a tendenční, protože bere v úvahu pouze negativní dopady dopravy. „Doprava generuje nejen náklady, ale především bohatství. Uspokojuje individuální potřeby občanů v oblasti mobility,“ zdůraznil. Země podle něj potřebuje hlavně smysluplné propojení silniční a železniční dopravy.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí

Doporučujeme