Německá iniciativa zahajuje novou fázi registrace pro producenty selat

Od 1. září do konce října 2022 se němečtí producenti selat mohli znovu zaregistrovat do iniciativy Tierwohl (ITW), která v Německu zastřešuje producenty hospodářských zvířat, kteří dbají na dobré podmínky chovu pro zvířata.

Následné výrobky nesou certifikaci „chovu welfare“. Po delší pauze v příjmu nových producentů se jich letos registrovalo 215, což Spolkové ministerstvo zemědělství a výživy a zástupci ITW hodnotí velmi pozitivně.

Ilustrační fotografie

V roce 2023 se počítá s registrací stejného počtu nových producentů. Tento krok má pomoci uzavřít řetězec mezi výkrmem a odchovem selat, aby bylo možné zaručit welfare zvířat již od narození. Se spuštěním tohoto nového systému se počítá od roku 2024.

Nová šance pro „staronové“ producenty

Registrovat se mohou také farmy či společnosti, které v minulosti zrušily registraci nebo iniciativu ITW opustily. Každý chovatel hospodářských zvířat si navíc může libovolně zvolit počáteční období účasti mezi 1. listopadem 2022 a 30. dubnem 2023. Před udělením auditorské licence a následným schválením je třeba nejprve provést kontrolu rozpočtu zemědělské firmy či společnosti.

Vedení ITW potvrzuje, že v současné době schvalují všechny chovatele selat, kteří projeví zájem být součástí iniciativy Tierwohl a splní vstupní podmínky. „Jsme rádi, že pomáháme dalším chovatelům selat zapojit se do iniciativy Tierwohl. Masný průmysl již léta sleduje cíl zajistit, aby prasata byla identifikována od narození. To znamená ještě větší transparentnost pro spotřebitele při nakupování a obří krok pro chovatele hospodářských zvířat,“ uvádí ředitel ITW R. Römer.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Možnost i pro české producenty

Přístup do ITW je otevřen všem chovatelům prasat a drůbeže (kuřat a krůt). Jedním z omezení je, že se mohou zúčastnit pouze majitelé zvířat, kteří chovají prasata, selata nebo prasnice v Německu a kteří se účastní systému QS nebo srovnatelného systému zajišťování kvality. Naopak výkrmny kuřat a krůt jsou otevřeny účasti jak z Německa, tak ze zahraničí. Podrobné informace, jaké požadavky splňovat najdete na webových stránkách Inciativy Tierwohl.

Transparentnost a úplné kontroly jsou klíčové pro úspěch iniciativy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Nezávislé certifikační orgány proto kontrolují dodržování kritérií podmínek zvířat v pravidelných auditech. Každý účastník je kontrolován minimálně dvakrát ročně, jednou zcela bez ohlášení.

Společnost se může zúčastnit iniciativy Tierwohl pouze v případě, že v testu projde. Pokud řádně neplní požadavky na dobré životní podmínky zvířat, opustí iniciativu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a případně vrací možné dotace, které díky ITW získal.

Zemědělci, kteří jsou součástí ITW, mají garantovanou vyšší cenu při výkupu vepřového a kuřecího masa (cca 6, 25 centů/kg), mohou si zažádat o dotace na výstavbu maštalí, stájí či kurníků tak, aby garantovali zvířatům dostatek prostoru a co nejvíce je přiblížili jejich přirozenému prostředí. Zároveň si zemědělci mohou zažádat po splnění podmínek o tzv. „Tierwohl – Label“, což je označení potravin, které vydává spolkové ministerstvo zemědělství a výživy (BMEL) a přispívá tím k edukaci a vzdělávání obyvatel. Snahou BMEL je, aby spotřebitelé dbali na původ potravin, které kupují a následně konzumují.

Od 20. do 29. ledna 2023 proběhne v Berlíně největší potravinářský a zemědělský veletrh v Německu Grüne Woche. V hale 25 se bude nově prezentovat i Iniciativa Tierwohl, lze tedy zástupce ITW potkat i osobně během veletrhu a prodiskutovat možné příležitosti i ze zahraničí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autorka: Tereza Petráňová, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme