Německé hlavní město se stává centrem zelené chemie

Mnoho globálních výzev vyžaduje řešení založená na chemických inovacích – od zachytávání a ukládání oxidu uhličitého, přes úpravu vody, skladování energie, až po recyklaci odpadu.

„Pro udržitelnou společnost jsou inovace v chemii potřeba naléhavěji než kdy jindy,“ říká Christoph Gürtler, vedoucí oddělení Global Industry v koncernu Covestro. V centru pozornosti je „Chemiewende“ – transformace třetího největšího německého průmyslového odvětví.

Ilustrační fotografie

„Chemiewende“ znamená úsilí o vytvoření oběhového hospodářství založeného na obnovitelných surovinách, které se vyhýbá používání fosilních a toxických látek. Berlín se aktuálně stává mezinárodním centrem pro chemické a technologické inovace. Nedávno zde vzniklo Konsorcium, které se s podporou Spolkové vlády zabývá přenosem výsledků výzkumu do praxe. Konsorcium je otevřeno mezinárodní spolupráci včetně subjektů z České republiky.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Konsorcium firem a univerzit

Spolkové ministerstvo školství a výzkumu a Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu představily novou výzvu pro financování projektů „Elektrochemické materiály a procesy pro zelený vodík a zelenou chemii“. V rámci výzvy byl podpořen i vznik Konsorcia pěti počátečních partnerů (chemické koncerny Berlin-Chemie a Covestro a berlínské univerzity Technická univerzita, Svobodná univerzita a Humboldtova univerzita).

Cílem Konsorcia je vytvoření systému pro transformaci v oblasti zelené chemie – Green-Chem a rozvíjení regionu hlavního města Berlína jako centra mezinárodní spolupráce v oblasti chemických a technologických inovací.

Konsorcium společně s dalšími 24 partnery obdrželo počáteční finanční podporu 10 milionů eur z programu „T!Space – Transfer Spaces for the Future of Regions“. Partnery Konsorcia jsou například firmy Siemens, Ventures, Atotech Deutschland, Leroma, Made of Air, PentraCor, PolyAn a výzkumná centra Fraunhofer IAO, Center for Responsible Research and Innovation nebo Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie.

„Berlín je celosvětově znám špičkovým výzkumem v chemii, Green-Chem umožňuje přenos výsledků výzkumu do praxe a rozhodujícím způsobem tak přispívá k materiálově udržitelné budoucnosti,“ říká profesor Rainer Haag z Institutu pro chemii a biochemii na Svobodné univerzitě v Berlíně k projektu Green-Chem.

Cílem je vyvinout inovativní formáty přenosu vědeckých poznatků do praxe a vytvořit systém, který bude finančně soběstačný. Dlouhodobým cílem Konsorcia je zapojit klíčové hráče evropského chemického průmyslu a pomoci transformovat evropský chemický průmysl směrem k ekologické udržitelnosti a klimatické neutralitě.

Ilustrační fotografie

Šance pro české firmy i výzkumníky

Zapojení českých firem či výzkumných institucí do dalších fází projektu má velký potenciál i vzhledem k propojení konceptu „zelené chemie“ se strategií EU Green Deal, jejímž cílem je dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050.

Včasná transformace chemických a farmaceutických firem a jejich zapojení do inovačních projektů, jako je výše prezentované Konsorcium, může výrazně zvýšit konkurenceschopnost českých firem na evropském i světovém trhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autor: Ondřej Karas, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme