Německému pracovnímu trhu budou chybět miliony lidí. Migranti nestačí, zastoupí je sedmdesátníci

Silné ročníky z 50. let a 60. let odcházejí do důchodu, proto bude německému pracovnímu trhu chybět v následujících letech stále více lidí. Trend se bude zesilovat po roce 2025. V roce 2030 se má nedostávat šest milionů lidí. Výpadek nenahradí ani imigranti, proto budou muset senioři alespoň několik hodin týdně pracovat i ve vyšším věku.Nedostatek pracovní síly, jak kvalifikované, tak nekvalifikované, trápí německé hospodářství již nyní a v následující dekádě se bude tento trend prohlubovat. Do starobního důchodu totiž začnou vstupovat silné ročníky narozené v 50. a 60. letech. Od roku 2025 začne do důchodu odcházet přibližně o půl milionů lidí víc než bude na pracovní trh vstupovat. Negativní bilance bude kulminovat okolo roku 2030. V té době bude na trhu chybět šest milionů lidí.

Jak zamezit tomuto černému scénáři zkoumá německý spolkový institut pro výzkum populace BiB. V prognóze předpokládá, že imigrace nebude vyšší, než je dlouhodobý průměr. V letech 1975 až 2015 to bylo 200 tisíc lidí ročně. Pomoci má zejména to, že více budou pracovat starší lidé a ženy.

„Na trhu práce se nepočítá jen celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel, ale také pracovní chování lidí,“ zdůraznil ředitel institutu Norbert Schneider.

Už nyní ve věkové skupině 60 až 64 let pracuje 58 procent lidí. Zvyšuje se také podíl pracujících žen. V roce 2004 jich bylo 59 procent, nyní to je 73 procent. Za posledních 15 let se zvýšil počet odpracovaných hodin ve věkové skupině 60 až 64 let na dvojnásobek.

V roce 2017 lidé v Německu odpracovali 1,45 miliardy hodin. Pokud se nezvýší ekonomická aktivita u seniorů a žen, sníží se tento ukazatel do roku 2030 na 1,35 miliardy hodin.

Experti na pracovní trh vypočítali, jak tomuto poklesu zabránit. Lidé ve věku 55 až 59 let budou muset týdně pracovat v průměru o hodinu déle, to znamená 30 hodin týdně. Ve skupině 60 až 64 let se zvýší pracovní zátěž o 4 hodiny na 25,6 hodiny, u 65 až 69letých o čtyři hodiny na 8,4 hodiny týdně. Ve skupině 70 až 74 roků stoupne pracovní vytížení z jedné hodiny na 2,5 hodiny. Pak by se podařilo výpadek snížit na 1,41 miliardy hodin, uvedl BiB.

Pokud začnou také ženy pracovat více, v průměru 35 hodin týdně, výpadek mladších ročníků by se neměl téměř projevit. Aby bylo možné takový scénář uskutečnit, musí politici přijmout příslušnou koncepci pro zaměstnávání žen a starších lidí, přiznal Schneider. S tím například souvisí politika celoživotního vzdělávání nebo prevence zdraví, aby lidé mohli pracovat do vyššího věku.

Institut pro výzkum pracovního trhu IAB nicméně uvedl, že 40 procent dotázaných žen si přeje snížení pracovní zátěže. Ideální pracovní týden pro většinu žen představuje 30 odpracovaných hodin.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme