Německo chce být centrem udržitelného chemického průmyslu

Německo je v Evropě nejsilnější zemí v oblasti chemického průmyslu a ve světě se řadí na čtvrté místo za Spojené státy americké, Japonsko a Čínu.

Vzhledem k ruské útočné válce na Ukrajině, slabé poptávce a vysokým cenám energií a surovin však chemický průmysl čelí v současné době velkým výzvám a je stále více pod mezinárodním konkurenčním tlakem. Němci si jsou toho velmi dobře vědomi, a proto chtějí chemický průmysl posílit a udělat z něj „game changer“ v dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Ilustrační fotografie

Rozhodujícími parametry úspěchu budou kvalitní infrastruktura, výkonné chemické průmyslové parky a integrované závody, vysoce kvalifikovaní odborníci, vynikající základní i aplikovaný výzkum a dynamický ekosystém startupů. Velké změny se dotknou i kooperačních řetězců, což vytváří příležitost pro  české subjekty ke vstupu na německý trh.

Nové podmínky pro vybudování centra udržitelného chemického průmyslu v Německu byly domluveny na vrcholné schůzce na konci září 2023. Schůzky se účastnili zástupci chemického průmyslu, odboráři a politici. Výsledkem byla shoda na nezbytných rámcových podmínkách pro větší jistotu plánování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti. Mezi hlavních pět nástrojů, jak těchto cílů dosáhnout, patří zajištění konkurenceschopných dodávek energie a surovin, snížení byrokratických překážek, vyvážený evropský regulační rámec, cílená podpora inovací a zajištění kvalifikované pracovní síly.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Základem úspěšné transformace německého průmyslu jsou bezpečné dodávky energie za konkurenceschopné náklady. To platí zejména pro chemický průmysl, který je převážně energeticky náročný a je vystaven silné mezinárodní konkurenci. Důležitým předpokladem pro to je urychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie spolu s výstavbou vodíkové infrastruktury, lépe rozvinuté energetické sítě a efektivní uspořádání trhu s elektřinou.

Dalším krokem bude snížení byrokratické zátěže pro průmyslové podniky. Spolková vláda zde chce ještě do konce tohoto roku předložit návrh zákona o snižování byrokratické zátěže a zároveň zdigitalizovat schvalovací procesy. Vývoj udržitelného chemického procesu musí jít ale ruku v ruce s ochranou životního prostředí. Součástí plánu bude také zaměření na cirkulární ekonomiku, ke které chce spolková vláda vypracovat souhrnnou strategii. Spolková vláda dále podpoří chemické recyklační procesy jako důležitý doplněk mechanické recyklace, pokud lze díky tomu efektivně využívat suroviny.

Ilustrační fotografie

Šance i pro české firmy

Investice a řešení, které tento cíl podporují, budou finančně podpořeny. Pro české subjekty mohou být zajímavé především dva nástroje finanční podpory, o které si mohou zažádat, pokud mají v Německu alespoň jednu pobočku. Finanční nástroj je určen pro malé a střední podniky a začínající podniky a bude k dispozici také chemickým společnostem. Například fond High-Tech Gründerfonds se zaměřuje na biologické vědy (life sciences) a chemii a nový fond DeepTech & Climate Fund ve výši 1 miliardy eur je otevřen i začínajícím firmám z chemického průmyslu. Prostřednictvím Fondu budoucnosti (Zukunftsfonds) dává spolková vláda k dispozici dalších 10 miliard eur na financování růstu do roku 2030.

České firmy mohou také  zvážit účast na významných německých veletrzích, které se soustředí právě na oblast chemického průmyslu. Na jaře 2024 se jich bude konat hned několik, například od 3. do 6. března 2024 to bude veletrh v Kolíně nad Rýnem Internationale Eisenwarenmesse Köln 2024. Následují veletrhy v Mnichově Analytica od 9. do 12. dubna 2024, ACHEMA ve Frankfurtu nad Mohanem od 10. do 14. června 2024 a Chemspec Europe v Düsseldorfu od 19. do 20. června 2024, který se uskuteční s oficiální účastí ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autorka: Hana Švédová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Chemický průmysl

Doporučujeme