Německo je pro český export klíčovým trhem

Sousední země patří k největším obchodním partnerům Česka. Německo má dlouhodobě pozici klíčového partnera, Rakousko se chce na své dřívější pozice vrátit.Česká republika má tradičně své největší obchodní partnery mezi zeměmi, které ji obklopují. Naši sousedé se v loňském roce na celkovém vývozu Česka podíleli z 37 procent a na dovozu ze 29 procent. Klíčový podíl na tom má zejména Německo. Také Rakousko patřilo, co se týče zahraničního obchodu, ještě v 90. letech minulého století na úplnou špici – bylo na třetí pozici. Po mírném ústupu z pozic, kdy Rakousko „spadlo“ na šestou příčku, se nyní na tuto pozici snaží postupně vrátit.

Klíčový trh

Tuzemské podniky mají obrovské štěstí, že hned za hranicemi země leží bohatý a spolehlivý obchodní partner. Německo zůstává pro náš zahraniční obchod doslova dominantní.

„Do Německa směřuje 32,8 procenta celkového exportu České republiky. Za leden až březen 2018 tvořil celkový vzájemný obrat 23,2 miliardy eur, což představuje nárůst 4,5 procenta,“ upřesnil Jan Havlík, ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu ministerstva průmyslu a obchodu, na konferenci Německo – Váš obchodní partner, která se konala v prostorách ministerstva zahraničních věcí.

„Pro čtvrtinu exportérů znamená vývoz do Německa více než 30procentní podíl na celkovém exportu firmy, téměř každá desátá tam vyváží přes polovinu produkce,“ dodal Radomil Doležal, generální ředitel CzechTradu.

Orientace našich podniků na Německo je dlouhodobá. Celkem 82 procent z nich totiž do této destinace exportuje již více než pět let. Přes dvě třetiny tuzemských exportérů do Německa (69 procent) navíc předpokládá, že se vývoz k našemu největšímu sousedovi v letošním roce ještě navýší. Více než dvě pětiny, respektive 42 procent exportérů, plánuje podle analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) do budoucna kvůli poptávce německých partnerů zvyšovat své výrobní kapacity.

Německo je na prvním místě mezi exportními teritorii Česka s hodnotou vývo‐ zu téměř 1381 miliard korun v roce 2017. To ale není jeho jediná přednost.

„Německo je dlouhodobě nejen největším exportním teritoriem, ale z pohledu vývozů je i velmi stabilní,“ říká Radomil Doležal a doplňuje: „V roce 2017 jsme zaznamenali meziroční růst exportu do Německa o sedm procent, zatímco mezi lety 2015 a 2016 činil tři procenta.“

Třetina českého vývozu tedy putuje do Německa. Neznamená to ale, že by tuzemské výrobky končily výhradně na tamním trhu. Spolková republika je totiž také významným odrazovým můstkem do světa. Její průmyslová síla a schopnost uplatnit se na zahraničních trzích se promítají v reexportu do dalších zemí. „Německo je prostředníkem, přes kterého vyvážíme výrobky dále do světa,“ potvrdil ředitel odboru zahraničně ekonomických politik ministerstva průmyslu a obchodu Martin Pospíšil.

Důležité je i Česko pro Němce

„Česká republika se loni poprvé dostala na sedmou příčku mezi nejdůležitějšími importéry do Německa, když přeskočila dosud sedmé Švýcarsko, a v Bavorsku jsme se poprvé dostali na pozici třetího nejdůležitějšího dovozce. Lze tak hovořit o rostoucí závislosti Německa na českých dodavatelích,“ dodává Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTradu v Düsseldorfu.

„Význam Česka v kontextu německého zahraničního obchodu roste. Od jeho vstupu do Evropské unie se objem česko‐německého obchodu už více než zdvojnásobil. Pozitivní trend táhne hlavně český export,“ potvrdil i výkonný člen představenstva Česko‐německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) Bernard Bauer.

Jedničkou německého zahraničního obchodu byla loni podruhé za sebou Čína s objemem zboží ve výši 186,6 miliardy eur (4,72 bilionu korun). Výrazně si pohoršila Francie, která spadla ze druhého na čtvrté místo.

DOPORUČUJEME: Diskuse na téma Německo – obchodní partner ČR

Šest klíčových spolkových zemí

Obchodní bilanci s Českem ovšem netáhne Německo jako celek, ale jen některé vybrané spolkové země. „Významný obchod s Německem je nezpochybnitelný fakt, ale ve skutečnosti má pro nás takto klíčovou pozici pouze šest spolkových zemí,“ vysvětluje Martin Pospíšil.

Nejvýznamnějším zahraničním obchodním partnerem je pro Českou republiku Bavorsko. Objem vzájemné obchodní výměny s touto spolkovou zemí loni dosáhl 545 miliard korun, což je téměř čtvrtina česko‐německého obchodu a asi sedm procent obratu českého zahraničního obchodu. „Pro Bavorsko jsme se loni stali třetím nejvýznamnějším importérem,“ upozornil Jareš.

Mezi českými firmami teď roste tlak na to, aby na německém trhu, nejlépe v bavorském Mnichově, vznikla další zahraniční kancelář CzechTradu. „Do Bavorska exportujeme dvojnásobek toho co do Francie nebo Velké Británie. Pobočka v Mnichově tak má jistě smysl. O podporu v Německu má ostatně zájem 75 procent českých podnikatelů,“ upozornil Karel Havlíček, předseda AMSP.

Vedle Bavorska patří k významným teritoriím v Německu také spolková země Severní Porýní‐Vestfálsko. „Je největší veletržní destinací na světě. Hostí více než 100 mezinárodních, ve svých oborech stěžejních veletrhů,“ zmínil Daniel Žára, konzul a vedoucí zastoupení České republiky v Düsseldorfu.

Právě pobočka v Düsseldorfu je nejvytíženější z více než padesátky zahraničních kanceláří CzechTradu na celém světě. Zpracuje nejvíce zakázek, průměrně 269 za rok, což je přibližně jedna zakázka denně. Má také nejvíce klientů, kteří díky podpoře zahraniční kanceláře v Německu uspěli.

(Kliknutím obrázek zvětšíte)

Autoprůmysl je stále tahounem

Klíčovou kapitolou vzájemného obchodu je automobilový průmysl. Téměř 60 procent českého vývozu do Německa totiž tvoří stroje a elektrotechnické výrobky či motorová vozidla. A dominantou jsou samozřejmě silniční vozidla, která jsou největší položkou německého dovozu.

Česko je přitom klíčovým dodavatelem pro německé automobilky. Češi loni premiérově obsadili první příčku mezi zahraničními dodavateli pro německé výrobce motorových vozidel, která dříve patřila španělským firmám.

Tuzemská Škoda Auto, kterou ovládá koncern Volkswagen, je největší německou investicí v Česku a zároveň dělá zemi skvělou reklamu na tamním trhu. U západních sousedů je škodovka oblíbeným autem a už pár let je mladoboleslavský závod největším dovozcem osobních automobilů do SRN.

„Má podíl na trhu bezmála devět procent. To znamená, že každé jedenácté koupené auto v Německu je Škoda,“ upřesňuje Tomáš Ehler, šéf ekonomického úseku české ambasády v Berlíně.

Dalším mostem, který má spojit český a německý automobilový průmysl, je plánovaná miliardová investice BMW. Bavorský kolos míří na Sokolovsko. Jeho investiční záměr spadá do oblasti vyspělých technologií. Právě výroba s vyšší přidanou hodnotou, přechod na elektromobilitu a autonomní řízení či snižování emisí jsou dnes největší výzvou pro automobilový průmysl.

Jen na auta se spoléhat nedá

Do budoucna se pro české podniky otevírají možnosti i v dalších oborech než jen v dodávkách automobilových dílů, které jsou nyní klíčovou komoditou. „Ústup Německa od jaderné energie může být příležitostí pro tuzemské firmy, ať už z oblasti skladování energie nebo výstavby sítí a podobně,“ upozornil nedávno náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa.

Podle odborníků je trend v objemech vývozu českých firem do Německa posledních let sice poměrně dobrý, měly by se však více zaměřit na produkty s vyšší přidanou hodnotou.

„Nejsme s Německem propojeni jen v zahraničním obchodě. Fakticky jsou propojeny dodavatelské řetězce,“ říká Ehler. Tuzemské firmy proto musí držet krok v technologickém pokroku tak, aby jejich výrobky odpovídaly německé kvalitě. Konkurenceschopnost českých podniků na trhu už není jen o ceně. Snaží se prosadit hlavně kvalitou, za niž náročný německý zákazník rád zaplatí.

Uplatnit se na německém trhu přitom pro české firmy nebylo v uplynulých letech snadné. „Zejména pro malé a střední podniky z Česka nebylo dříve lehké navázat nové obchodní kontakty s Německem. Na české straně byl často cítit příliš velký respekt před německým partnerem a ne vždy stoprocentně profesionální přístup podle německých nároků. Na německé straně pak šlo částečně o určité předsudky,“ shrnuje šéf komunikace a public affairs ČNOPK Christian Rühmkorf.

„Mottem pro české firmy se v současnosti stává posunout se na nejvyšší možnou úroveň, protože německý zákazník nakonec koupí to, co je kvalitní. Zatímco v 90. letech byla Česká republika vnímána jako pouhá montovna pro Německo, dnes už to není pravda. Snažíme se posunout v dodavatelských řetězcích co možná nejvíc,“ potvrzuje Martin Pospíšil.

K tomu jsou nezbytné inovativní technologie. Díky jejich využití se daří zvyšovat přidanou hodnotu tuzemského exportu, a to nejen v automobilovém průmyslu, který je tahounem inovací. „Jde například o vývoz českých optických a fotografických přístrojů, který loni vzrostl o 36 procent a dostal se na osmou příčku exportního žebříčku,“ doplňuje Tomáš Ehler.

Mimo průmysl, strojírenství, elektrotechniku a energetiku roste německá poptávka po službách, nano‐ a biotechnologiích, ale také medicínských produktech. „V této oblasti je česká vynalézavost skvělá,“ potvrzuje Christian Rühmkorf. Pokud jde o vývoz služeb, zvyšuje se zájem především o české poradenství.

Top 10 zboží, které Česko dovezlo do Německa (za rok 2017)

  1. motorová a pozemní vozidla
  2. stroje, přístroje a mechanická zařízení
  3. elektrotechnické výrobky
  4. nábytek, svítidla
  5. výrobky ze železa nebo oceli
  6. plasty a výrobky z nich
  7. kaučuk a výrobky z něj
  8. optické, fotografické produkty
  9. železo a ocel
  10. hračky, hry, sportovní potřeby

Zdroj: Businessinfo.cz

Investice na obou stranách

Německo je v Česku druhým největším investorem po Nizozemsku, nicméně s ohledem na kvalitu a hodnotu investic je v tuzemsku lídrem. „Pokud jde o klíčové investice, je Německo jedničkou,“ vysvětluje Christian Rühmkorf.

Hodnota německých investic v Česku loni dosáhla 118,6 miliardy korun, což jsou téměř tři čtvrtiny všech přímých zahraničních investic, které přitekly za loňský rok do tuzemska.

„V České republice aktivně působí více než čtyři tisíce německých firem a jen ty největší z nich vytvářejí odhadem 150 tisíc pracovních míst,“ dodal Bauer. V letech 1993 až 2016 investovali Němci v Česku celkem 725,8 miliardy korun, a jsou tak největšími zahraničními investory.

Česko je ostatně velmi oblíbenou destinací německých investorů i nadále. „Česko je podle našich průzkumů číslo jedna ve střední a východní Evropě, pro německé investory je zajímavější než třeba Polsko,“ vysvětluje Rühmkorf.

Investicemi se ale mohou pochlubit také Češi v Německu, což je relativně nový trend. „Před dvaceti lety představa, že si česká firma koupí výrobní závod v Německu a bude ho dál provozovat, byla dost nerealistická. Teď už to realita je,“ zdůrazňuje Martin Pospíšil.

České podniky v Německu kupují malé a střední firmy, ale také větší podniky, aby získaly nejen přístup na trh, ale především nové technologie. „Například ČEZ koupil již více podniků. Jde o firmy zabývající se solárními panely a skladováním elektřiny či společnost zaměřující se na výrobu elektřiny vodíkovými technologiemi. Další akvizicí ČEZ byla inovativní firma Elevion se dvěma tisíci zaměstnanci,“ uvedl Tomáš Ehler.

Byť je Česko pro Německo atraktivní zemí pro investice a obchodní spolupráci, naráží na problém, který intenzivně proniká i k našim západním sousedům, a tím je nedostatek pracovních sil.

„Víme o investicích například z automobilového průmyslu, kdy jeden z českých regionů odmítl velkou investici kvůli tomu, že nemohl nabídnout lidi,“ potvrdil i Rühmkorf s tím, že jde o problém, který ostatně trápí samotné Německo.

Jak s Německem zamávají trumpova cla

Zatímco v české ekonomice panuje optimistická nálada, v té německé v posledních měsících trochu narůstají obavy. Velmi sledovaný index podnikatelských nálad Ifo v červnu opět poklesl a vrátil se na úroveň, kde byl naposledy na začátku loňského roku.

Na poklesu důvěry v německou ekonomiku se odráží zejména obavy z důsledků prohloubení obchodní války mezi USA a jejich obchodními partnery. To pro exportní ekonomiku, jako je ta německá (a vlastně i česká), může znamenat potenciální problém, zvlášť pokud by se dotkla i automobilového průmyslu, který přímo představuje necelých pět procent ekonomiky. Prozatím jde však spíše o strach z potenciálních komplikací, které by zatížily německé firmy dodatečnými náklady, nicméně jde o problém, který se ještě nemusí – zcela – materializovat. Proto zatím horší Ifo ještě nemusí znamenat výrazné zpomalení německé ekonomiky v letošním roce.

I obchod rakušanů s českem vzkvétá

V tuzemsku se zatím žádné obavy plošně nešíří. Zato Rakušané teď mají podobně jako Němci kvůli Trumpově politice obchodních omezení neklidné spaní. Spojené státy americké jsou totiž jejich druhým největším obchodním partnerem právě po Německu. Vývoz z Rakouska do USA loni stoupl o 10,7 procenta na 9,7 miliardy eur. Při dovozu za 5,8 miliardy (+16,2 procenta) mělo Rakousko s tímto partnerem přebytek 3,9 miliardy.

Více než polovinu zahraničního obchodu rozvíjí Rakousko s pěti zeměmi – export míří do Německa, USA, Itálie, Francie a Švýcarska. Import přichází hlavně z Německa, Itálie, Číny, Švýcarska a také z Česka.

„Rakousko je jedním z našich nejbližších a přirozených partnerů ve střední Evropě,“ uvedl ostatně v květnu po jednání s rakouským spolkovým kancléřem Sebastianem Kurzem i český premiér Andrej Babiš.

Potvrzují to také čísla – do roku 2004 bylo Rakousko dokonce třetím nejdůležitějším obchodním partnerem Česka. A kleslo v žebříčku našich největších obchodních partnerů až poté, co jsme vstoupili do Evropské unie. Česko teď vyváží do Rakouska nejméně ve srovnání s exportem do ostatních našich sousedních zemí. A v prvních čtyřech měsících letošního roku se náš export do Rakouska zvýšil jen o dvě procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Česká republika je tak šestý nejdůležitější vývozní trh Rakouska a na stejném místě je Rakousko pro české vývozce.

Rakousko jako Německo: exportují se hlavně auta

Spolu s Německem a Slovenskem patří Rakousko k těm sousedním zemím, u kterých vykazuje obchodní bilance převahu českého exportu. Kladný výsledek přeshraničního obchodu s Rakouskem přináší hlavně kategorie strojů a dopravních prostředků či průmyslového spotřebního zboží. Hlavní vývozní položkou Česka směřující k jižnímu sousedovi jsou totiž silniční vozidla.

V posledních letech navíc tato exportní položka převážně narůstá. Zatímco v roce 2012 činila hodnota vývozu motorových vozidel nebo dílů a příslušenství necelých 17 miliard korun, loni už šlo o 22,6 miliardy korun. A podle odborníků je pravděpodobné, že tento růst bude i nadále pokračovat.

Kromě aut do Rakouska z Česka nejčastěji směřují elektrická zařízení a přístroje (loni za 16,8 miliardy korun), kovové výrobky (10 miliard), korek a dřevo (9,1 miliardy) nebo stroje a zařízení určená pro průmysl (8,6 miliardy). Elektronika se ale z Rakouska také dováží. Loni sem šlo zboží tohoto druhu za osm miliard korun. Podobně vysoký je objem dovozu železa a oceli. Za více než pět miliard zamířily do Česka také produkty z kategorie silniční vozidla (jde hlavně o díly a příslušenství), průmyslové stroje a kovové výrobky. Na částku přes čtyři miliardy korun se dostal dovoz zboží v oblastech papír a papírové výrobky, strojní zařízení pro průmysl nebo ropa a související výrobky.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Marek Bičík.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme