Německo na vlně cirkulární ekonomiky

Kvůli dlouhotrvající pandemii koronaviru, ruské agresi na Ukrajině, energetické krizi a mnoha dalším faktorům stoupá potřeba šetřit zdroje, suroviny a zamýšlet se nad riziky globálního trhu.

Ekonomickým imperativem se tak stává koncept cirkulární ekonomiky, jejíž potenciál se jen v Německu odhaduje v řádu miliard eur. Recyklace, snižování materiálové a energetické náročnosti jsou též klíčové pro dosažení strategického cíle uhlíkové neutrality, který je na celoevropské úrovni znám jako „Zelená dohoda pro Evropu“ neboli „European Green Deal“. Pro české firmy toto téma zároveň otevírá nové možnosti vstupu na německý trh.

Ilustrační fotografie

Téma cirkulární ekonomiky jako možnosti jak zpracovávat pokud možno odpadové materiály tak, aby se šetřily původní zdroje, se nyní v Německu řeší stále více. Svazy, instituce i velké koncerny se snaží přesvědčit střední a menší firmy, aby při výrobě svých produktů začaly produkovat své zboží z již použitých materiálů. Podstatou cirkulární ekonomiky je změna produkčního řetězce z lineárního na kruhový. Výrobek se po ukončení své životnosti stane cenným zdrojem surovin. V cirkulární ekonomice tak v ideálním případě v podstatě neexistuje odpad.

Sklo, hliník, dřevo a různé kovy jsou již nyní recyklovány a používají se v SRN z větší části znovu. Opětovné zpracovávání plastů, resp. technologie na recyklaci mnoha druhů plastů není u mnoha firem prioritou. Situace se pomalu mění díky velkému chemickému koncernu BASF, který jde menším firmám příkladem.

Refork je Vizionářem roku 2022. Jak začal příběh startupu, který vyvinul alternativu za plasty?

Koncern BASF si dal za cíl při výrobě svých produktů dosáhnout nulových emisí do roku 2050. Svůj strategický plán na rozvoj cirkulární ekonomiky zveřejnil pro ostatní firmy, aby se mohly v jakémkoliv měřítku inspirovat. Možnost rozvíjet se právě v oboru opětovného zpracování plastů či dalších materiálů představuje velkou příležitost, jak vstoupit či expandovat na německý trh.

Circular Valley

Pro začínající firmy a startupy loni vznikl v oblasti Porýní – Porúří akcelerátor „Circular Valley“, který v současné době sdružuje cca 60 firem věnujících se rozvoji technologií pro cirkulární ekonomiku. Nově vzniklá nadace „Circular Valley Foundation“ chce z regionu Porýní – Porúří (se sídlem ve městě Wuppertal) udělat globální hotspot pro cirkulární ekonomiku.

Nadace působí ve třech oblastech: propaguje startupy v cirkulární ekonomice z celého světa, radí politikům a předává znalosti široké veřejnosti. Rozvoj Circular Valley podporuje finančně i spolková země Severní Porýní-Vestfálsko, která vidí v rozvoji „údolí“ velký potenciál pro rozvoj regionu jak po finanční, tak demografické stránce.

Circular Valley je výbornou příležitostí pro zahraniční firmy vstoupit na německý trh. Podpora z akcelerátoru pomůže firmám s prvotní orientací a postupným rozvojem jejího potenciálu v tomto dynamickém odvětví. Detailní informace, jak do akcelerátoru vstoupit, jaké jsou podmínky pro zahraniční firmy, včetně finančních podmínek najdete přímo na stránkách Circular Valley.

Další možností podpory firemní spolupráce je podpůrný program Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu Technologietransfer-Programm Leichtbau, který podporuje výzkum, technologický transfer a firemní spolupráci i v oblasti trvalé udržitelnosti a recyklace. Cílem je nalézt technologická řešení, která vedou k úspoře materiálu a k eliminaci odpadu.

Cirkulární ekonomika a recyklace budou i jedním z témat letošního Hannoverského veletrhu. Dne 18. 4. 2023 se v rámci veletrhu uskuteční konference 4. Lightweighting Summit Leichtbau 2.0 in der Circular Economy – Chancen und Herausforderungen. České firmy zde mohou získat přehled o technologickém vývoji odvětví a navázat cenné kontakty.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autorka: Tereza Petráňová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme