Zdroj: CzechTrade

Německo rozšiřuje elektrickou přenosovou soustavu

Agentura pro německé sítě plánuje rozvoj elektrické sítě. Výstavba bude zahrnovat zavedení pěti nových přípojek.

Spolková agentura pro sítě Bundesnetzagentur představila v pátek 1. března Plán na rozvoj elektrické sítě. Síť bude sestávat z 5 nových přípojek s kapacitou 5 GW v celkovém rozsahu 4800 km.

Ilustrační fotografie

Účel projektu je zabezpečit plnohodnotnou proměnu zdrojů elektrické energie na obnovitelnou energii a dodávat tento elektrický proud do regionů, které to nejvíc potřebují, tedy do Bavorska a Durynska. 

Doba realizace projektu se odhaduje na více než 20 let a k jeho ukončení by mělo dojít v roce 2045. Realizace projektu naplňuje cíl z Federálního plánu vybudovat novou síť a podpořit ochranu klimatu.

Vypracoval tým zahraniční kanceláře CzechTrade Německo (Mnichov)
Zdroj: Frankfurter Allgemeine

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme