Německo schválilo masivní balíček pomoci firmám

Spolková vláda schválila balíček finanční pomoci firmám na zmírnění ekonomických dopadů koronavirové pandemie. Cílem je zachování pracovních míst a stabilizace ekonomiky postižené pandemií koronaviru.

Balíček o celkovém objemu 650 miliard eur zahrnuje různé typy podpory – granty pro malé podniky, samostatně výdělečně činné osoby a osoby na volné noze v celkové výši 50 miliard eur, ochranný fond pro větší společnosti nad 250 zaměstnanců ve výši 600 miliard eur a prostředky na podporu likvidity formou zvýhodněných kreditů státní banky KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), a to v neomezené výši. Balíček finanční pomoci již schválil ve zrychlené proceduře Bundestag.

V souvislosti s epidemií koronaviru německé prognostické ústavy razantně přehodnocují výhledy vývoje HDP v letošním roce. Rozpětí odhadů je velmi široké a pohybuje se od necelých -5 % do -20 %. Spolkový ministr hospodářství a energetiky Peter Altmaier připustil, že dopady na německé hospodářství budou minimálně ve stejné výši, jako tomu bylo během finanční krize v roce 2009, kdy německý HDP poklesl o -5,7 %. Upravený státní rozpočet na rok 2020 počítá s poklesem daňových příjmů o 10,3 %.

Malé firmy a živnostníci

Spolková vláda schválila program okamžité finanční pomoci malým a středním podnikům i samostatně výdělečným živnostníkům ze všech sektorů hospodářství. Tato jednorázová dotace v celkové výši 50 miliard eur měla pomoci zejména s náklady na pronájem a s dalšími provozními náklady, jako jsou platby energií nebo leasingové splátky. Program bude realizován prostřednictvím spolkových zemí, které také často mají své vlastní programy pomoci, které lze kombinovat.

Žadatelé musí prokázat, že ekonomické potíže (existenciální hrozba nebo nedostatek likvidity) nastaly v důsledku koronavirové pandemie, tj. musely nastat po 11. březnu 2020. Žádosti mohou být podány elektronicky a mají být „byrokraticky jednoduché“. Živnostníci a malé firmy budou mít nárok na jednorázovou platbu až 15 000 eur na dobu 3 měsíců, která bude nevratná. 

Rovněž se změní pravidla bankrotu. Podnikatelské subjekty, které se dostanou do platební neschopnosti kvůli koronaviru, se prozatím nebudou muset přihlásit k úpadku.

Kurzarbeit

Významným krokem pro udržení zaměstnanosti bylo schválení novely zákonné úpravy pro zavedení zkrácené pracovní doby – takzvaného kurzarbeitu. Vylepšení podmínek a usnadnění zavádění tohoto opatření v důsledku epidemie koronaviru by mělo platit dokonce zpětně od 1. března 2020.

Spolková agentura práce nově převezme náklady ve výši 60 % neuskutečněného čistého výdělku dotčeného pracovníka a zároveň budou zaměstnavateli nahrazeny všechny sociální příspěvky za neodpracované hodiny (doteď je hradil zaměstnavatel). K tomuto opatření může podnik přistoupit, pokud je výpadkem práce postiženo už 10 % zaměstnanců (doteď 1/3). 

Kurzarbeit budou v budoucnu využívat i dočasní pracovníci. V polovině března 2020 pracovalo v režimu „kurzarbeit“ v SRN přibližně 124 000 pracovníků a jejich počet rychle roste. Aktuálně o zavedení kurzarbeitu jedná Lufthansa a další firmy se k tomu chystají.

Velké firmy

Spolková vláda zřizuje Fond hospodářské stabilizace, který je zaměřen zejména na velké společnosti a může poskytovat rozsáhlou finanční pomoc v celkové výši 600 miliard eur. Budou ho moci využít společnosti s více než 250 zaměstnanci, popřípadě menší firmy působící v oblastech kritické infrastruktury. Fond doplňuje podporu finanční likvidity, o které již bylo rozhodnuto prostřednictvím zvláštních programů banky KfW.

Fond bude mít k dispozici 100 miliard eur na kapitálová opatření, 400 miliard eur na záruky a až 100 miliard eur na refinancování schválených podpůrných programů KfW.

Úvěrové programy

Prostřednictvím KfW bude k dispozici Zvláštní program pomoci v řádu miliard EUR, který společnostem, samostatně výdělečně činným osobám a nezávislým osobám umožní získat likviditu. Za tímto účelem bude KfW poskytovat různé úvěrové programy v neomezeném objemu. Tím se zmírní finanční obtíže, do kterých se firmy nedostaly vlastní vinou. Dotčené společnosti budou mít k půjčkám KfW přístup prostřednictvím své domácí banky. V případě potřeby zde mohou také využít záruky za úvěry.

„KfW-Sonderprogramm 2020“ je otevřen od 23. března 2020 pro firmy bez rozdílu jejich velikosti. Úvěrové žádosti jsou přijímány s okamžitou platností prostřednictvím domácí banky či vybraného finančního partnera, přičemž podmínky pro poskytnutí úvěrů jsou nyní pro žadatele výhodnější.

V případě malých a středních podniků banka KfW ručí do výše 90 % úvěru, v případě větších firem do výše 80 %. Půjčky jsou úročeny výhodnou sazbou – pro malé a střední firmy v rozmezí 1 % až 1,46 % p.a., u větších firem 2 % až 2,12 %.

Daňová pomoc

Společnosti bez ohledu na svou velikost mohou získat daňovou pomoc pro zlepšení své likvidity. Firmy, které byly přímo postiženy koronavirem, mohou do konce roku 2020 využít možnosti odkladu daňových dluhů ze strany finančních úřadů a možnosti úpravy plateb daňových záloh.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autor: Ondřej Karas, ekonomický diplomat.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Německo
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme