Německo se chce stát světovou jedničkou ve vodíkových technologiích

Německá spolková vláda schválila dne 10. června 2020 Národní vodíkovou strategii. Jejím cílem je učinit z Německa hlavního dodavatele moderních vodíkových technologií na světě. Pro realizaci vodíkové strategie, která čítá 38 opatření, počítá spolková vláda s investicemi ve výši 9 mld. EUR.

Využití „zeleného“ vodíku v energetice, průmyslu, v lodní, kolejové a letecké dopravě a při vytápění budov se v příštích letech stane důležitým faktorem při snižování emisí dusíku a CO2, při přepravě a skladování energie a napomůže i stabilizaci energetické sítě. Spolková vláda dále považuje vodíkovou strategii za jeden z nástrojů pro zvládnutí následků koronavirové pandemie.

Německá spolková vláda považuje „zelený“ vodík, tj. vodík vyráběný výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie, za udržitelný, flexibilní a snadno přenositelný zdroj energie. „Zelený“ vodík se má stát po obnovitelných zdrojích energie a energetické účinnosti třetím pilířem německé přeměny, tzv.  „Energiewende“.

Spolková vláda plánuje prostřednictvím „Národní vodíkové strategie“ (Nationale Wasserstoffstrategie, NWS) podpořit rozvoj vodíkových technologií v Německu částkou 9 mld. EUR, z čehož na podporu vodíkových technologií v Německu bude vyčleněno 7 mld. EUR a na mezinárodní partnerství 2 mld. EUR. Těžištěm využití vodíku v německém hospodářství bude primárně ocelářský a chemický průmysl, dále využití pro vytápění budov a v letecké, kolejové a vodní dopravě.

Do roku 2030 by v Německu měly vzniknout kapacity pro výrobu vodíku elektrolýzou ve výši 5 GW. Nejpozději do roku 2040 by se měly zvýšit až na hranici 10 GW. Elektřina využitá pro výrobu „zeleného“ vodíku bude v budoucnu osvobozena od poplatku na obnovitelné zdroje (EEG-Umlage) a tím dojde ke zlevnění produkce.

Vzhledem k tomu, že zdroje pro výrobu obnovitelných zdrojů energie jsou v Německu omezené a nelze počítat s jejich dalším masivním nárůstem, pro pokrytí potřeby vodíku (90-110 TWh v roce 2030) počítá spolková vláda s uzavřením strategických partnerství se třetími státy. Jeho příkladem je smluvní ujednání o výstavbě prvního elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku v Maroku o výkonu 100 MW v hodnotě 300 mil. EUR.

Součástí strategie je Akční plán, na základě kterého bude mít soukromý sektor možnost investovat do výroby, přepravy a využití vodíku. V první fázi se předpokládá do roku 2023 vytvoření funkčního domácího trhu. Po jeho stabilizaci německá vláda počítá po roce 2024 s postupnou expanzí německých vodíkových technologií do zahraničí.

Vysoké investice do „ropy budoucnosti“, jak Němci vodík často nazývají, se tak bezpochyby stanou dalším impulsem a příležitostí pro prohloubení česko-německé hospodářské spolupráce v řadě oblastí, počínaje průmyslem, přes dopravu až k rozvoji výzkumu, vzdělávání a inovací.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autor: Petr Jaroš, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Německo
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme