Nemocnice v hlavním městě Libanonu získala darem postele českého výrobce

Univerzitní nemocnicí Rafíka Harírího v Bejrútu získala darem zdravotnické zařízení v hodnotě více než 3,5 milionu korun od firmy Linet. Zásilku v rámci programu humanitární reakce na nemoc covid-19 předali přímo na místě zástupci Velvyslanectví ČR v Bejrútu.

Linet do libanonské nemocnice dodal celkem šest porodních lůžek, šest novorozeneckých postýlek a tři elektrokoalgulační přístroje. Šlo o projekt rozvojové pomoci s v rámci vázaného peněžního daru na vybavení a modernizaci  gynekologicko – porodnického oddělení bejrútské kliniky. Modernizace porodnického oddělení díky daru od ČR rozšíří perspektivu a kvalitu služeb této nemocnice a zvýší její konkurenční výhodu na libanonském trhu zdravotní péče.

Podpora se uskutečnila v rámci programu „Humanitární reakce na COVID-19“, který umožnil vyčlenění prostředků z rozpočtu MZV ČR na dotace a vázané peněžní dary ve formě dodávky zdravotnického vybavení pro vybraná veřejná zdravotnická zařízení v osmi zemích světa (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Jordánsko, Libanon, Moldavsko, Ukrajina, Uzbekistán).

Univerzitní nemocnici Rafíka Harírího v Bejrútu identifikoval jako potenciálního příjemce náš zastupitelský úřad. Stávající vybavení bylo zastaralé, kapacitně podvybavené a neodpovídalo zvyšující se poptávce po službách nemocnice. Klinika je v době pandemie koronaviru hlavní libanonskou nemocnicí poskytující zdravotní péči pacientům s nemocí covid-19, klíčovým testovacím centrem a nově i hlavním vakcinačním centrem v Libanonu.

Nemocnice poskytuje primárně péči znevýhodněným obyvatelům Libanonu (libanonští občané i syrští uprchlíci), s nízkým socioekonomickým postavením, kteří často nemají zajištěné pojistné krytí lékařských služeb. V souvislosti s probíhající finanční a ekonomickou krizí v Libanonu roste počet lidí, kteří nejsou schopni platit si soukromá zdravotní pojištění a zvyšuje se i počet nezaměstnaných. Počet klientů státní nemocnice proto v posledních měsících narůstá.

Realizací vázaného peněžního daru navázal český zastupitelský úřad v Bejrútu na předchozí úspěšnou spolupráci s touto nemocnicí. V roce 2018 obdržela klinika Rafíka Harírího dar od ČR v hodnotě 2,5 milionu Kč na nákup oftalmologického přístroje v rámci programu MEDEVAC.  V roce 2019 byla v rámci programu realizována mise českých oftalmologů z FN Královské Vinohrady, kteří v nemocnici Rafíka Harírího provedli operaci šedého zákalu u 83 pacientů. Pokračování programu MEDEVAC (další mise českých lékařů) je plánovaná v tomto roce.

Okamžitá humanitární pomoc ČR ve formě zdravotnických pomůcek a materiálu, zaslaná do Libanonu po ničivém výbuchu v Bejrútu v srpnu 2020, také směřovala do nemocnice Rafíka Harírího.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bejrútu (Libanon). Autorka: Lýdia Skolilová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme