Nerostné suroviny (budoucím) zdrojem argentinského bohatství

Nerostné suroviny, energetické zdroje, zemědělská půda, lesy či chráněná území – až třetinu HDP Argentiny tvoří přírodní zdroje. Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z vládních priorit.

Důlní průmysl má potenciál generovat velké množství deviz z  vývozu surovin do zahraničí. Země má velké zásoby mědi, olova, železa, zlata, stříbra, lithia, molybdenu, uranu, draslíku a jiných vzácných kovů.

Z pohledu českých firem jsou pro Argentinu stěžejní především konkrétní řešení v oblasti přepravy zboží a zpracování surovin. Vítány jsou systémy a technologie, které ve výsledku budou znamenat snížení nákladů.

Argentina opětovně prochází obtížným ekonomickým obdobím a i s ohledem na  dlouhodobý nedostatek zahraničních deviz se země čím dál tím více zajímá o intenzivnější využívání svých nerostných surovin. V poslední době byly započaty projekty, jejichž investiční hodnota by v budoucnu měla dosáhnout výše 27 mld. USD. Na začátku roku 2020 se těžilo v 16 lokalitách, 7 projektů je ve výstavbě, 7 projektů se nachází ve fázi studie proveditelnosti, 6 projektů je v  počáteční přípravné fázi, 40 projektů je ve fázi pokročilého průzkumu a  250 projektů ve  fázi počátečního průzkumu.

Podle odhadů však až 70 % plochy území země potenciálně vhodné pro těžbu ještě ani nebylo prozkoumáno.  Od  roku 2015 je velká pozornost zaměřena na lithium a měď. Hlavně od lithia si Argentina slibuje do budoucna velký zdroj příjmů. Ve 12 oblastech (provincie Jujuy, Catamarca, Salta) by se mohlo nacházet až 92 Mt lithia, což by pokrylo dodávky po dobu 100 let. Zásoby mědi se odhadují na 65 Mt.

Vláda láká zahraniční investory do těžebních projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby, příliv investic a vznik pracovních míst. Existují fiskální výhody, které nabízejí vlády jednotlivých provincií, neboť v Argentině jsou přírodní zdroje jejich vlastnictvím. Mezi nejvýznamnější pobídky patří ty, které vyplývají z Federální dohody o těžbě (Acuerdo Federal Minero) a Zákona o investicích těžby z roku 1993 (Ley de Inversiones Mineras) a které firmám zajišťují fiskální stabilitu, které platí po dobu 30 let (na národní a provinční úrovni). Mezi další pobídky patří například bezcelní dovoz investičního majetku (především stroje, zařízení a náhradní díly pro těžební činnost); dvojitý odpočet daní – a) daň z příjmu s ohledem na uvalené náklady na průzkumnou činnost, b) vrácení DPH; zrychlené tříleté amortizační schéma.

Dodavatelé systémů a technologií musejí vzít v potaz rozlohu Argentiny (8. největší země na světě) a vzdálenost nalezišť od velkých měst, což výrazně zvyšuje nároky na logistiku a propracovaný poprodejní servis (disponibilita náhradních dílů, doprava techniků a servisu na místo instalace techniky apod.).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Buenos Aires (Argentina). Autor: Radek Hovorka, diplomat.

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme