Nespolehlivých plátců DPH dále přibývá, ale pomaleji

V loňském roce v ČR přibylo 2 077 subjektů, které nespolehlivě odvádí DPH. Meziročně se jejich počet zvýšil o desetinu, což byl nejpomalejší přírůstek od roku 2015. Na černé listině je momentálně více než 22 tisíc firem a podnikatelů.

Bisnode aktuálně registruje na černé listině nespolehlivých firem 5 792 nespolehlivých plátců DPH a 16 374 nespolehlivých osob (těmi mohou být firmy i jednotlivci). Registr nejvíc plní společnosti s ručením omezeným.

„V roce 2020 se registr nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a nespolehlivých osob plnil pomaleji, než jsme byli zvyklí v předchozích letech. Ve druhém kvartálu 2020, kdy se tuzemská ekonomika potýkala s prvním lockdownem, přibylo na černé listině 288 subjektů, což byl nejnižší čtvrtletní přírůstek od roku 2014. Ve 3. kvartálu se jednalo o 487 firem a ve čtvrtém 637,“ upřesňuje analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Na seznamu nespolehlivých plátců a osob je nevíce společností s ručením omezeným. Z 228 630 firem, které jsou registrovány k placení daně z přidané hodnoty, je jich 17 393 (7,6 %) na černé listině. Vyšší podíl neplatičů však Bisnode eviduje mezi evropskými společnostmi (17,7 procenta) a družstvy (9,5 %). Relativně vysoký podíl problémových subjektů je také mezi zahraničními osobami a akciovými společnostmi.

Kdo je nespolehlivou osobou a plátcem

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 000 korun, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může být označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání.

Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jde buď o subjekty, které nejsou plátci DPH a závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo o subjekty, jež přestaly být plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivých plátců DPH.

Z regionálního pohledu se nespolehliví plátci DPH koncentrují v okolí metropolí. V hlavním městě Praze má registrované sídlo 12 466, tedy 56,2 % nespolehlivých subjektů a v Jihomoravském kraji 2 926 firem, což představuje 13,2% podíl.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme