Nestlé a honduraský kávový průmysl

Nestlé zamýšlí svým programem Plán Nescafé zvýšit povědomí o Hondurasu jako světové kávové velmoci.

Honduras náleží k pěti největším producentům kávy na světě a v kontextu Latinské Ameriky zaujímá třetí pozici. Podle slov Kima Waigela, ředitele honduraské pobočky Nestlé, se jedná o kávu vysoké kvality, ale ve světě jí ještě chybí uznání. Potenciál je obrovský, neboť tato středoamerická země je schopna vyprodukovat kávu za velmi nízkou cenu, ale mezery nachází ředitel Nestlé v implementaci nových technologií, které by mohly ke světovému uznání významně přispět.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: La Prensa

• Teritorium: Honduras

Doporučujeme