Neutuchající zájem tchajwanských turistů poznávat krásy České republiky

Každoročně počet tchajwanských turistů navštěvujících Českou republiku stoupá. Zisky z cestovního ruchu samozřejmě přispívají k růstu české ekonomiky, a proto je tato oblast v rámci české ekonomické diplomacie podporována i na Tchaj-wanu. Velké díky patří především agentuře CzechTourism, která se postarala o kvalitní účast tchajwanských cestovních kanceláří a osvětu regionálního turismu v naší zemi.Česká republika není jen Praha, Český Krumlov či Karlovy Vary. Kromě těchto nejvíce navštěvovaných míst tchajwanskými turisty, Česko může nabídnout další atraktivní místa i v jiných regionech, která skýtají neobjevený potenciál. Právě na regionální turismus se zaměřila akce organizována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR / Agenturou Czech Tourism v Hongkongu a Ministerstvem zahraničních věcí ČR / Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji.

Tchajwanci velmi rádi cestují, v minulém roce vycestovalo do zahraničí dle údajů Tchajwanské turistické centrály více než 16,6 mil. turistů. Tchajwanští turisté nejraději cestují po Asii – Japonsko (4,8 mil.), Čína (4,1 mil.) či Hongkong (1,7 mil.). Do Evropy se v loňském roce vydalo okolo 537 tis. Tchajwanců, kdy jich nejvíce směřovalo do Rakouska, následované Německem a Francií. Co se týče ČR, v minulém přicestoval rekordní počet tchajwanských návštěvníků, který přesáhl hranici 180 tis., což je cca 25 % všech čínsky hovořících turistů. Počet tchajwanských turistů převyšuje turisty například z Japonska o 42 % či Indie o 91 %.

I přesto, že v posledních 5 letech návštěvnost Tchajwanců v ČR roste, ve většině případů není Česko prvotním místem návštěvy. ČR je většinou součástí „širší cesty po Evropě“, kdy Tchajwanci u nás pobývají v průměru 3 dny. Uskutečněný workshop se tedy zaměřil na propagaci ČR jako atraktivní turistické destinace, kde se propagovaly (mimo jiné) lázeňské aktivity, gastroturistika či ochutnávka českých a moravských vín.

Za českou stranu se také představila možnost spolupráce tchajwanských turistických operátorů s Via Outlets Praha či Pražskou informační službou. Na workshopu se také propagovala značka českého piva Budějovický Budvar, který se v posledních letech snaží získat přízeň u Tchajwanců. Celkově se akce těšila velkého zájmu u tchajwanských cestovních kanceláří, jež přišla okolo 50 zástupců, a rovněž se podařilo využít místní média k další propagaci turismu v Česku.

Informace poskytnuta Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji (Tchaj-wan). Autorka: Eva Pigová, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Asie | Tchaj-wan | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme