Nevylučujme z aukcí solární elektrárny, požaduje Svaz průmyslu a dopravy

Podle Evropské Komise musí Česko do roku 2030 navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie minimálně na 23 procent. Mají pomoci aukce „zelené“ energie. Stát z nich ale v chystaném zákonu zvažuje vyloučit fotovoltaické elektrárny.Novela zákona o podporovaných zdrojích energie sice počítá se zaváděním mechanismu obdobných aukcí na obnovitelné zdroje, které se ukázaly být velice účinné například v Německu, Francii nebo v Polsku.

Z těchto aukcí, ve kterých by měly mezi sebou o nejnižší cenu soutěžit různé zdroje energie, chce ale ministerstvo vyloučit solární elektrárny. Právě fotovoltaika přitom v některých státech Evropské unie vychází jako jeden z těch levných zdrojů zelené elektřiny.

Ne pro panely na zemědělské půdě

Například ceny v německých aukcích se pohybují okolo ceny tržní a v některých aukcích byly i nižší. Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR je potenciál pro rozvoj fotovoltaiky zejména v brownfieldech či výsypkách dolů, tedy plochách, které nemají alternativní zemědělské využití. Elektrárny na zemědělské půdě lze navíc ze soutěže vyloučit v takzvaných technických podmínkách aukce.

„Stát by měl stanovit reálný technický potenciál jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů. Z této analýzy by pak měl vyplynout nákladově nejefektivnější způsob dosažení klimatických cílů. Aukce by proto měly být technologicky neutrální,“ říká ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek. „Pokud musí Česká republika svůj evropský závazek naplnit, musí postupovat racionálně. Nejhorší by bylo, kdybychom se nepoučili z minulosti a udělali stejnou chybu dvakrát, tedy nastavili příliš štědrou podporu příliš drahým zdrojům,“ dodává Čížek.

Neopakovat chybu

Evropská komise v červnu doporučila České republice dosáhnout v příští dekádě 23 procent obnovitelných zdrojů energií, původní český návrh ale stanovoval cíl jen 20,8 procenta. „Musíme myslet na konkurenceschopnost českých podniků. Nesmí se opakovat situace, kterou jsme tu zažili před několika lety. Pro plnění českého cíle je třeba vybrat takové obnovitelné zdroje, které budou mít co nejmenší dopad na cenu energií pro firmy i občany,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. „V původním návrhu klimatického plánu jsme postrádali údaje o předpokládaných nákladech na obnovitelné energie pro jednotlivé druhy v sektorech dopravy, tepla a elektroenergetiky. S Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v tomto spolupracujeme a jsme dohodnuti, že před přijetím jakéhokoliv závěru budeme možnosti ČR společně konzultovat,“ dodává.

Redakčně upravená zpráva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Doporučujeme