Nevytříděný odpad v popelnici? Popeláři ji neodvezou, oznámilo sdružení

Stále více obcí, které dotují svážení odpadů, si stěžuje na lidi, kteří do kontejnerů na směsný odpad házejí i papír či plasty. Sdružení místních samospráv proto připravuje opatření, že popeláři přestanou takové popelnice vyvážet.Svoz odpadu, ilustrační foto. Zdroj: archiv MF„Potřebujeme mít bič na lidi, kteří netřídí odpad,“ prohlásil Milan Kazda, člen rady Sdružení místních samospráv ČR, na konferenci Odpady, kterou uspořádal týdeník Euro ve čtvrtek 14. listopadu v Praze. Popeláři po prohlédnutí obsahu kontejneru označí nádobu nálepkou „nevytříděno“ a nevysypou ji. „V brzké době k tomu budeme muset přistoupit,“ oznámil Kazda, který je také starostou polabské vesnice Kněžice.

Podobné zásahy budou probíhat v režii samospráv, ministerstvo životního prostředí k plošnému nařízení zatím přistupovat nechce. I proto, že se obává odezvy. „Strhla by se obrovská mediální smršť, že chceme obyvatele sankcionovat,“ reagoval Jan Maršák, dočasný ředitel resortního odboru odpadů.

Během čtvrteční konference Odpady se řešila i nová legislativa, jíž aktuálně projednává vláda. Podle Milana Havla, experta ekologického sdružení Arnika, je klíčové, aby Češi rapidně snížili množství svého komunálního směsného odpadu. „Aktuálně každý obyvatel republiky produkuje v průměru o sto kilogramů odpadů více než Němec či Rakušan,“ upozornil Havel.

Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, vysvětlil, že obce mají velmi dobrou zkušenost s takzvaným door-to-door systémem, kdy nádoby na plasty či papír stojí přímo u domů. „Tak klesá množství směsného komunálního odpadu,“ tvrdí Havelka. Potíž ale podle něj nastává v okamžiku, kdy by se měly vytříděné druhotné suroviny znovu dostat do oběhu. Proto si myslí, že nová legislativa nepřináší nástroje, které by rapidně zvýšily recyklaci směsných odpadů.

Jan Krišpín, jednatel společnosti Eveco Brno, upozornil, že zásadní je i velká škála používaných plastových obalů, které je velmi složité na třídicí lince vyselektovat. „Volme správné obaly na správné typy potravin,“ apeloval Krišpín.

Na to Jana Blecherová, manažerka společnosti Nestlé ČR, zareagovala: „Potravina je specifický výrobek, pro nějž je třeba kombinovaný obal, nejde na to použít čistý PET.“

I tak firma ohlásila, že do roku 2025 budou všechny její obaly recyklovatelné. „Problémem je ale nedostatečný trh s druhotnými surovinami, naše měkké obaly většinou nikdo nekoupí,“ souhlasí Blecherová s Petrem Havelkou.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: Ondřej Stratilík, foto: archiv MF.

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme