New York míří mezi elitu chytrých a zelených měst

Rozvoj chytrých měst zaznamenal v poslední době celosvětově silný vzestup. Stát New York a zejména město New York se snaží jít příkladem a orientovat své směřování k zelenější a „chytřejší“ budoucnosti.

V čele jednoho z největších projektů bojujících za „zelený New York“ stojí korporace New York City Economic Development Corporation (NYCEDC). Město má jedny z největších vodních a odpadních infrastruktur, a také jednu z nejhustších sítí veřejné automobilové dopravy na světě. Veškerý tento provoz spotřebovává množství energie a na druhé straně vytváří enormní množství odpadu. Cílem projektů organizovaných například právě NYCEDC je zajištění přístupu k novým a obnovitelným technologiím.

Ilustrační fotografie

Nad rámec toho funguje ve městě na zhruba 9 000 startupů se souhrnným obratem přes 70 miliard amerických dolarů. Největší pozornost je věnována obnovitelným energiím, zejména pak solárním a větrným elektrárnám, které mají díky místním podmínkám velký potenciál. Vysoká poptávka je v současné době také po elektrických bateriích a v oblasti vývoje softwaru pro elektromobilitu. Zřetel je brán také na její uchování a hospodárné využití energie.

Nicméně vše není jen o výrobě elektrické energie. Kromě obnovitelné energie jsou dalším důležitým prvkem například také chytré budovy (smart buildings). Ty jsou od začátku navrženy tak, aby shromažďovaly data o provozu budovy, která by následně mohly vyhodnotit, a na základě těchto dat upravily svůj provoz.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Jedna z prvních chytrých čtvrtí na světě

Pilotní projekt chytrých budov byl spuštěn v oblasti Hudson Yards na Manhattanu, kde vyrostla jedna z prvních chytrých čtvrtí na světě. V oblasti bývalého brownfieldu vznikl díky spolupráci Newyorské univerzity a stavební společnosti Related Companies obytný i komerční prostor, který se může pyšnit platinovým LEED certifikátem udržitelnosti, což z tohoto projektu dělá opět průkopníka. Za energetickou udržitelností celého komplexu stojí propracovaný systém vytápění, rekuperace, cirkulace dešťové vody a v neposlední řadě také důmyslná recyklace odpadu.

Celý tento proces však není možné uskutečnit bez množství čipů, senzorů a datové analýzy. Ucelená řešení datového využití a jejich aplikace v praxi lákají investory čím dál tím více. Zejména v tomto sektoru se tak českým společnostem otevírá celá řada možností.

Úspěšné vykročení do podnikání na novém trhu je základem. Jedním z prvních kroků může být například účast na veletrzích či konferencích, která umožní českým firmám získat první důležité kontakty. Každoročně se také v New Yorku koná například konference Smart Cities New York, která v roce 2022 připadá na 24. a 25. října.

Samozřejmě vše není jen o moderních technologiích, ačkoli ty jsou stále více využívány. Kromě projektů pro vybudování chytřejších měst se v New Yorku realizují také projekty zacílené na vytvoření čistšího města. Mezi tyto projekty patří například newyorský projekt Clean Neighborhoods.

Projekty chytrých měst tak přinášejí nejen nové možnosti využití moderních technologií, ale také dávají šanci pro vytvoření nových pracovních míst a uplatnění nových, nikdy předtím nevyužitých, technologií. Všechny plány a projekty pro zdravější a zelenější budoucnost vytvářejí prostor pro české společnosti, které mají zejména v oblasti výroby elektrické energie a jejího využití bohaté zkušenosti. Jakákoliv chytrá řešení zajišťující čistší pracovní a životní podmínky nezůstanou dlouho bez zájmu.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v New Yorku (Spojené státy americké). Autoři: Lucie Hindlsová, ekonomická diplomatka, Adam Vymazal, stážista

• Oblasti podnikání: Energetika | Software a ICT služby

Doporučujeme