Nezaměstnanost v červnu vzrostla jen mírně

Ke konci června 2020 bylo na Úřadu práce ČR evidováno 269 637 uchazečů o zaměstnání. V průběhu června se nově zaregistrovalo 38 504 lidí. Nově evidovaní uchazeči o zaměstnání pocházeli především z oblasti služeb. Podíl nezaměstnaných vzrostl na úroveň 3,7 procenta. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 93 429 osob.

Zaměstnavatelé v ČR mají nadále zájem o zaměstnance a prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí vysoký počet volných pracovních míst. Ta se ÚP ČR snaží v maximální možné míře spárovat s vhodnými uchazeči o zaměstnání, např. prostřednictvím výběrových řízení. Trh práce ovlivňují kromě aktuální situace také sezónní činnosti, které jsou už v plném proudu. Jedná se především o oblasti jako je stavebnictví, zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a částečně už i pohostinství a služby. Začíná se tak projevovat fakt, že v souvislosti s uvolňováním ochranných opatření dochází k obnově ekonomických aktivit právě v gastronomii, hotelnictví, ve službách, v dopravě apod. Tedy v oborech, ve kterých došlo ke značným hospodářským ztrátám.

Podpůrná opatření brzdí propouštění

„Díky opatřením na podporu pracovního trhu nedochází v České republice k masovému propouštění jako například ve Spojených státech. Některé pracovní pozice jsou však neudržitelné a přežívají jen díky státní podpoře. Jestliže bude státní podpora ukončena dříve, než se ekonomika vrátí do původní kondice, hrozí, že firmy budou masově propouštět,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

„Během léta a pak i na podzim lze očekávat postupný nárůst míry nezaměstnanosti nejprve k šesti a v posledním čtvrtletí roku až k osmi procentům. To proto, že bude postupně končit platnost opatření zaváděných za účelem podpory ekonomiky a udržení zaměstnanosti během koronavirové krize, jako je ošetřovné nebo kurzarbeit. Mnozí propuštění lidé, kteří se z nejrůznějších důvodů dosud nenahlásili na úřadu práce, tak do konce roku učiní, což jen dále přispěje k růstu míry nezaměstnanosti,“ dodává analytik Lukáš Kovanda.

Česko se v porovnání s Evropou drží

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z posledních dostupných výsledků za květen 2020, ukazuje, že se Česká republika stále drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,5 %, v EU 6,8 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,4 % a v EU 6,7 %).

„Míra nezaměstnanosti tak v ČR navzdory koronovirové krizi zůstává nejnižší v EU. Příznivý výsledek je však zkreslen tím, že jen část lidí, kteří během koronavirové krize přišli o práci, se již nahlásila na příslušném úřadu práce,“ doplňuje Lukáš Kovanda.

Redakčně upravená tisková zpráva Úřadu práce ČR

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme