Nezaměstnanost v Česku je nejnižší v EU, zájem o rekvalifikace roste

Úřad práce České republiky evidoval k 30. červnu 2024 celkem 272 684 uchazečů o zaměstnání, o 1 638 méně než v květnu. Podíl nezaměstnaných ke konci června činil 3,6 %, stejně jako v květnu.

V meziročním srovnání s červnem 2023 byl podíl nezaměstnaných vyšší o 0,2 proc. bodu, tedy o 22 892 uchazečů. Nezaměstnanost meziměsíčně klesla ve 12 krajích a v 52 ze 77 okresů Česka. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v červnu o 9 132 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Převis poptávky nad nabídkou práce tak trvá již sedmý měsíc v řadě.

Ilustrační fotografie

Úřadu práce se úspěšně daří najít zaměstnání pro rostoucí počet lidí – v červnu takto pomohl 20 987 uchazečům o zaměstnání, což je o 63,5 % více proti stejnému období vloni. Proti loňsku výrazně vzrostl i počet rekvalifikací – o více než 150 %. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR opět nejnižší v celé EU.

V červnu již míra nezaměstnanosti vyčerpala sezónní zdroje poklesu a oproti květnu již dále neklesala a zůstala na 3,6 %. V absolutním vyjádření však došlo k dalšímu poklesu počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání o 1 638 lidí. Co se týká meziročního srovnání, tak zatímco v roce 2023 došlo mezi květnem a červnem k poklesu míry nezaměstnanosti, ač velmi mírnému, v letošním roce tomu již tak nebylo. Jak zaměstnavatelé již s předstihem avizovali, v letošním roce přijímají méně sezónních pracovníků. Tyto tzv. „brigády“ využívají nejen studující, ale i nezaměstnaní.

„Za červen jsme nezaznamenali žádnou zásadní změnu v míře nezaměstnanosti. Ta stále zůstává velmi nízká, dokonce opět nejnižší v celé EU, což je určitě skvělá zpráva. Velmi pozitivní je ale i to, že se Úřadu práce daří nacházet zaměstnání stále více lidem. Výrazně nám roste také počet absolvovaných rekvalifikací, které Úřad práce administruje a nabízí. Lidé si touto cestou mohou výrazně zlepšit svou kvalifikaci v různých oborech, a tím si současně vylepšit svou pozici na trhu práce,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof k aktuálním statistikám říká: „Výsledky prvního pololetí ukazuji tři jasné supertrendy: zájem o nízkokvalifikovanou práci setrvale klesá, ale zároveň setrvale roste zájem o rekvalifikace, což je moc dobře. Třetím výrazným trendem je rostoucí počet lidí, které Úřad práce vrací na trh práce a nachází jim lepší uplatnění. Pro prosperitu a konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky je důležité, že roste zájem o rekvalifikace a dotované kurzy v oblasti digitalizace, průmyslu 4.0 a datových analýz – ty nabízíme na e-shopu Jsem v kurzu. Posláním Úřadu práce je ale také aktivně hledat a nacházet uplatnění i pro ty, kdo mají složitější podmínky a hledají své místo na trhu práce složitěji, a pomáhat lidem vydělávat víc. A to se nám daří. Velmi proto děkuji svým kolegyním a kolegům, s jejichž pomocí si novou práci našlo v uplynulém půl roce více než 140 tisíc lidí. Nedávná analýza MPSV pak ukázala, že si lidé oproti minulému zaměstnání zvýšili svůj příjem v průměru o 8 % poté, co dostali podporu v nezaměstnanosti a také kvalifikovanou pomoc a kariérní poradenství na Úřadu práce,“ uzavírá Daniel Krištof.

Mimo Úřad práce ČR zveřejňuje statistiky o pracovním trhu také Český statistický úřad (ČSÚ). Data ČSÚ umožňují mezinárodní srovnání v rámci Eurostatu, který zveřejňuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU.

„V Evropské unii se poslední rok pohybuje srovnatelně měřená míra nezaměstnanosti okolo šesti procent a zdá se stabilizovaná. V Česku byla hodnota v květnu méně než poloviční, pouze 2,7 %, a zůstala tak nejnižší ze všech členských států. Velmi nízké míry nezaměstnanosti mají ještě Polsko a Malta, kde se pohybují kolem tří procent, k této hranici se nově blíží také Slovinsko. Naopak dvouciferné míry zůstávají ve Španělsku a v Řecku, i když tam se situace opatrně zlepšuje,“ říká Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Situace v regionech

V evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) bylo v červnu 2024 nově registrováno 31 395 lidí. V rámci krajského srovnání meziměsíčně poklesl podíl nezaměstnaných osob v 11 regionech, nejvíce v kraji Karlovarském a Libereckém. V absolutní hodnotě ubylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském a ve Středočeském kraji. Oproti předchozímu měsíci mírně klesl počet volných pracovních míst, a to na 263 552 (v květnu to bylo 266 517 míst).

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v červnu v Ústeckém kraji (5,9 %) a Moravskoslezském kraji (5,2 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Vysočina a v Praze (2,7 %). Meziročně se situace nejvíce změnila v Ústeckém a Olomouckém kraji, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti červnu 2023 o 0,6 procentního bodu.

Ilustrační fotografie

„V červnu se nic nezměnilo na výrazně nerovnoměrném regionálním rozložení a kvalitě nabízených pracovních pozic. Zhruba polovina všech volných pracovních míst připadá nadále na Prahu a na Středočeský kraj. Zatímco v Praze je poměr necelá tři volná pracovní místa na jednoho uchazeče, tak např. v Moravskoslezském kraji je poměr téměř čtyři uchazeči na jedno volné pracovní místo. Za pozornost stojí i kvalita pracovních pozic. Na tři čtvrtiny volných pracovních míst je potřeba jen základní vzdělání či dokonce žádné vzdělání, čemuž samozřejmě často odpovídá i mzdové ohodnocení,“ uvádí analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Roste dlouhodobá nezaměstnanost: třetina lidí je v evidenci déle než rok

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce méně než 3 měsíce, na celkovém počtu nezaměstnaných o 1,3 procentního bodu na 28,5 %. Jde celkem o 77 694 osob. Naopak podíl uchazečů, kteří jsou v evidenci více než 12 měsíců, vzrostl o 1,9 procentního bodu na 31,8 % (86 527 osob). Průměrná délka evidence ve srovnání s květnem se zvýšila o 7 dnů na 508 dní.

ÚP ČR pomáhá v rámci klíčové aktivity, kterou je monitoring pracovního trhu, zaměstnavatelům s obsazováním volných míst, stejně jako uchazečům o zaměstnání se zprostředkováním práce. Mimo jiné pořádá pro firmy výběrová řízení, tematické semináře nebo třeba pomůže s rekvalifikací. Tou nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy českého jazyka pro cizince, počítačové kurzy a kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti.

„V dalších měsících se dá čekat, že nezaměstnanost mírně klesne vlivem sezónních, zemědělských a stavebních prací. Tento pozitivní faktor vyprchá s příchodem zimních měsíců. Ani během léta se však nejspíš nedostaneme pod hladinu 3 %, ale směřovat k ní určitě budeme,“ uvádí Tomáš Volf ze společnosti Citfin.

Statistiky o vývoji nezaměstnanosti jsou pravidelně zveřejňovány na www.mpsv.cz/web/cz/mesicni

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme