Nezaměstnanost v dubnu klesla na 3,6 %, z evidence Úřadu práce ČR odešlo přes 43 tisíc lidí

Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2023 celkem 261 683 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 11 795 méně než v předchozím měsíci a o 18 025 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně mírně poklesl o 0,1 p. b., meziročně o 0,3 p. b. vzrostl. Ke konci dubna činil 3,6 %.

V mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za březen) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,1 %). Nezaměstnanost se stále drží na relativně nízkých číslech. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v dělnických a vysoce odborných profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících.

Ilustrační fotografie

„Co se týká nízké nezaměstnanosti, držíme si stále nejlepší postavení v Evropě. To nám dodává určité sebevědomí, že má česká ekonomika pevné základy a je schopna čelit současným výzvám. Čísla ukazují, že z hlediska nezaměstnanosti je optimistický i výhled do budoucna,“ uvádí minstr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Do evidence ÚP ČR se v předchozím měsíci přihlásilo 31 800 lidí a naopak 43,6 tisíc osob (nejvyšší dubnový údaj za poslední čtyři roky) odešlo. Řada z nich našla uplatnění například v malo a velkoobchodu, inženýrském stavitelství, ve vzdělávání nebo v rostlinné a živočišné výrobě. Svou činnost obnovili i živnostníci, kteří přes zimu dočasně přerušili své podnikání.

„V plném proudu jsou už sezonní práce, především ve stavebnictví, v gastronomii a cestovním ruchu, dále v zemědělství, zahradnictví, lesnictví či lázeňství. V dubnu také probíhají jarní úklidy veřejných prostranství v rámci veřejně prospěšných prací. Úřad práce ČR podporuje umístění zejména dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání ve městech a obcích formou příspěvků na mzdy pracovníků v této oblasti,“ shrnuje zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš.

Brambory kontrola kvality

„Nízká nezaměstnanost však není jednoznačně pozitivní zpráva – chronický nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců je pro české firmy dlouhodobý problém. Ani v recesi, kdy by se dalo čekat větší propouštění, si firmy nemohly dovolit přijít o zaměstnance. Přitom v březnu průmyslová produkce ve většině odvětví s výjimkou výroby automobilů klesala,“ komentuje vývoj na trhu práce u Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

A dodává: „České firmy totiž pálí nedostatek zakázek a v březnu poprvé od podzimu roku 2021 hodnota nových zakázek klesla v meziročním srovnání. Navíc nízká nezaměstnanost v kombinaci s vysokou mírou inflace vyvolává tlak na zvyšování mezd a tím i na udržení si konkurenceschopnosti firem.“

„Duben zřejmě definitivně potvrdil, že mírná recese české ekonomiky stav pracovního trhu fundamentálně nezmění. Pro další měsíce můžeme počítat s pokračujícím mírným poklesem nezaměstnanosti, a to možná až k úrovni 3,3 %. Kolem uvedené úrovně se pak může podíl nezaměstnaných držet i během podzimních měsíců. Nízká nezaměstnanost bude vyvolávat zvýšený tlak na růst mezd, což může komplikovat snahy ČNB a vlády o zkrocení inflace,“ uvádí Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank CZ+SK.

Lze očekávat, že trh práce budou nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.

Ukrajina

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce dubna 2023 práci celkem 238 942 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ¾ – 164 047 – z nich tvoří ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli.

Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 93 326 osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (16 399 osob), Plzeňském (13 873 osob) a Jihomoravském kraji (9 624 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním kurzů českého jazyka. Kurz češtiny v rámci rekvalifikací dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) zahájilo celkem 4 999 lidí.

Ilustrační fotografie

Jen v dubnu 2023 nastoupilo do kurzu 860 cizinců a 661 z nich ho už také úspěšně ukončilo. Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci. Pokud jde o kurzy odborné, probíhá jich méně. Důvodem je neznalost českého jazyka. Nejčastěji se jedná o kurzy pro svářeče a pracovníky v sociálních službách.

ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II. Veškeré aktuální informace Úřad práce ČR spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v dubnu v Ústeckém (5,5 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni, což je dlouhodobý stav nezaměstnanosti v těchto regionech.

Ilustrační fotografie

Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Zlínském, Jihočeském, Vysočina, Pardubickém a v Plzeňském (shodně 2,7 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Pardubicku, v Praze, na Královéhradecku, a na Jižní Moravě, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti dubnu 2022 o 0,4 p. b.

V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci dubna v okrese Praha-východ (1,5 %), Pelhřimov (1,6 %), Praha-západ (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,3 %), Most (7 %) a Chomutov (6,4 %).

Redakčně upravená tisková zpráva Úřadu práce ČR doplněná o komentáře

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme