Nezaměstnanost v EU byla v březnu nad 6 %

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že nezaměstnanost dosáhla v březnu tohoto roku 6,8 % v eurozóně a 6,2 % v celé EU. Oproti předchozímu měsíci se jedná o mírný pokles jak v eurozóně (6,9 %), tak v celé EU (6,3 %).

Nejnižší míru nezaměstnanosti v březnu evidovala ČR (2,3 %), Německo (2,9 %), Polsko a Malta (obě země 3,0 %), nejvyšší naopak Španělsko (13,5 %), Řecko (12,9 %) a Itálie (8,3 %). V meziročním srovnání s březnem 2021 je vidět poměrně značný pokles míry nezaměstnanosti, a to jak v eurozóně (8,2 %), tak v celé EU (7,5 %).

• Teritorium: Evropa