Nezaměstnanost v EU v září mírně klesla

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že nezaměstnanost eurozóny činila v září 2021 7,4 %, zatímco v celé EU dosáhla 6,7 %. Oproti předchozímu měsíci se jedná o mírný pokles, jelikož v srpnu činila nezaměstnanost 7,4 % v eurozóně 6,9 % v celé EU.

Nejvyšší míru nezaměstnanosti evidovalo v září Španělsko (14,6 %), Řecko (13,3 %) a Itálie (9,2 %), nejnižší naopak ČR (2,6 %), Nizozemsko (3,1 %) a Malta (3,2 %). V meziročním srovnání se zářím 2020 klesla nezaměstnanost z 8,6 % v eurozóně a 7,7 % v celé EU.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme