Nezaměstnanost v listopadu mírně klesla

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že nezaměstnanost dosáhla v listopadu 2021 7,2 % v eurozóně a 6,5 % v celé EU. Oproti předchozímu měsíci se jedná o mírný pokles o 0,1 % v eurozóně a 0,2 % v celé EU.

Nejnižší nezaměstnanost evidovala v listopadu 2021 Česká republika (2,2 %), dále pak Nizozemí (2,7 %) a Polsko (3,0 %), nejvyšší naopak Španělsko (14,1 %), Řecko (13,4 %) a Itálie (9,2 %). Co se týče meziročního srovnání s listopadem 2020, klesla nezaměstnanost výrazněji, a to o 0,9 % v eurozóně a i celé EU.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme