Nezaměstnanost v Mexiku v dubnu klesla na 3,5%

Míra nezaměstnanosti činila na základě sezónně očištěných údajů v dubnu 3,5 %, což je méně než v předchozím měsíci zaznamenaných 3,6 %. Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva, který nemá práci, byl vyšší u žen, kde míra nezaměstnanosti dosáhla 3,6 %, což je o něco méně než 3,7 % v březnu. Na straně mužů zůstala sazba beze změny na 3,4 %.
Alberto Ramos, ekonom pro Latinskou Ameriku ve společnosti Goldman Sachs, se však domnívá, že i když je situace na trhu práce i nadále pevná, zpomalení ekonomického růstu země a zmírnění tvorby pracovních míst od druhého čtvrtletí roku 2018 jsou trendy, které je třeba pozorně sledovat.
Dalším positivem je, že počet lidí zaměstnaných “na černo” neboli v “šedé ekonomice” se snížovala dva měsíce po sobě. Došlo k poklesu, který vykazoval odchylku 56,7 % vzhledem k celkovému počtu zaměstnaných obyvatel. 


  • Země: MX – Mexiko
  • Datum zveřejnění: 30.05.2019

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Mexiko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme